SLUŽBY

Moja pôrodnica v Spišskej Novej Vsi poskytuje služby v nasledovných kategóriách:

 • Pôrodníctvo

  Oddelenie poskytuje pôrodnícku starostlivosť na vysokej úrovni s použitím najmodernejších diagnostických a terapeutických metód. Je zamerané na humanizáciu pôrodu a využívanie všetkých dostupných alternatívnych metód pôrodu, ktoré podporujú a uľahčujú žene pôrod v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva a koncepciou pôrodnej asistencie.
  MEDICÍNSKE VÝKONY

  • spontánne fyziologické a patologické pôrody
  • sectio caesarea
  • vákuumextrakcia
  • manuálna lýza placenty
  • indukcia pôrodu
  • programovaný pôrod
  • USG vyšetrenie

  ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY

  • prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode
  • v spolupráci so Slovenským Centrom Tkanív a Buniek ponúkame odber pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka

  Alternatívne nefarmakologické metódy pôrodu 

  • hydroterapia- teplá sprcha, teplý kúpeľ
  • aromaterapia – k dispozícii paleta rôznych vôní, vonného oleja, možnosť použitia vlastného vonného oleja, masážneho oleja, sprchovacieho gélu
  • muzikoterapia – k dispozícii rôzne hudobné žánre, možnosť priniesť si vlastné CD nosiče
  • fit lopty –  využitie počas I. doby pôrodnej

  Alternatívne farmakologické metódy pôrodu: 

  • ENTONOX /bezfarebná zmes plynov kyslíka a oxidu dusného, známy tiež ako ˝rajský plyn˝/jednoduchá a bezbolestná aplikácia /vdychovanie z tvárovej masky/veľmi rýchly nástup účinku /už po niekoľkých vdychoch/
   • výhody: znižuje vnímavosť bolesti, zvyšuje prah bolesti, má upokojujúci a relaxačný účinok, rýchlo sa vylúči z tela pacientky, pre dieťa je neškodný
  •   PEDA – pôrodnícka epidurálna analgézia /tzv. bezbolestný pôrod/

  ĎALŠIE MOŽNOSTI

  • Výber pôrodníka
  • Výber pôrodnej asistentky
  • Priloženie bábätka  na brucho v dĺžke trvania podľa želania matky bonding,skin to skin
  • Priloženie bábätka k prsníku podľa priania matky – ideálny začiatok dojčenia, aj pri cisárskom reze
  • Rooming-in
  • Možnosť napichnutia ušníc

  ULTRASONOGRAFICKÉ PRACOVISKO
  2D a  ultrazvukové vyšetrenie 

  • vyhotovenie fotografickej snímky plodu pri USG vyšetrení
  • prítomnosť rodinného príslušníka pri USG vyšetrení
  • kontrolné USG vyšetrenie u hospitalizovaných pacientiek
  • USG vyšetrenie pri konziliárnych gynekologických vyšetreniach
  • 3D USG u tehotných na vlastnú žiadosť – foto + video záznam na dátovom nosiči (CD/DVD) za poplatok

  ŠESTONEDELIE
  Starostlivosť pre mamičky po pôrode je zabezpečená na 35 lôžkach ( 12 izieb + 7 nadštandardných izieb), poskytujeme rooming-in v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva a koncepciou pôrodnej asistencie. Na oddelení sú hospitalizované rodičky po spontánnom pôrode preložené z pôrodnej sály a po cisárskom reze preložené z pooperačnej izby.
  Starostlivosť o dojčenie zabezpečujú pôrodné asistentky a sestry z novorodeneckého oddelenia. Sestra matku edukuje v ošetrovateľskej starostlivosti  a  o dojčení novorodenca.
  Oddelenie poskytuje komplexnú zdravotnú  starostlivosť o novorodencov s rešpektovaním všetkých osobitostí prenatálneho a postnatálneho obdobia.

  • monitorovanie  a zabezpečenie adekvátnej postnatálnej adaptácie novorodencov
  • diagnostika vrodených a získaných ochorení novorodencov s využitím potrebných laboratórnych, zobrazovacích a iných doplňujúcich vyšetrení, vrátane včasnej vývojovej diagnostiky
  • liečba vrodených a získaných ochorení a iných patologických stavov v novorodeneckom období
  • zachytenie závažných ochorení vyžadujúcich neskoršie následné sledovanie a liečbu
  • podpora prolaktačného programu a úzky citový a telesný vzťah matky a dieťaťa u zdravých aj chorých novorodencov
  • edukácia a aktívne zapájanie matky do ošetrovateľskej, liečebno-preventívnej, rehabilitačnej a výchovnej starostlivosti o dieťa
  • podstatnou mierou sa podieľame na  prevencii a znižovaní perinatálnej, novorodeneckej a dojčenskej úmrtnosti  a  chorobnosti
 • Gynekológia

  V oblasti gynekológie na oddelení liečime pacientky, ktorých ochorenia si vyžadujú lôžkovú starostlivosť a pacientky, ktoré sú pripravované na operačný výkon. Túto starostlivosť poskytujeme na 22 lôžkach.  Na našom oddelení vykonávame širokú škálu gynekologických operačných výkonov a hospitalizujeme aj pacientky s komplikáciami v tehotnosti a pacientky s prítomnými rizikovými faktormi gravidity.
  Starostlivosť o gynekologicky choré pacientky – zahŕňa diagnostiku a liečbu gynekologických ochorení u pacientiek (gynekologické zápalové ochorenia, náhle gynekologické príhody).
  OPERAČNÉ VÝKONY
  Malé operačné výkony:

  • kyretáže
  • odstraňovanie polypov
  • revízie maternice po potrate
  • interupcie, indukcie potratov pri VVCH
  • diagnostické hysteroskopie, – odoberanie vzoriek tkanív na histologické vyšetrenie
  • konizácia hrdla maternice
  • serkláže u tehotných
  • punkcie a odstránenie cýst a abscesov na vonkajších pohlavných orgánoch
  • zavádzanie a vyberanie vnútromaternicových teliesok
  • amniocentéza – odber plodovej vody na genetické vyšetrenie

  Brušné operácie:

  • odstránenie maternice /hysterektómia/  s ponechaním alebo odstránením vaječníkov
  • operácie podľa Burcha pri úniku moču v indikovaných prípadoch
  • odstránenie nezhubných nádorov na maternici /myómy/ a na vaječníkoch, ak ich veľkosť alebo uloženie neumožňuje tento výkon previesť laparoskopicky.

  Laparoskopické operácie:

  • diagnostická laparoskopia pri chronických bolestiach nereagujúcich na liečbu
  • laparoskopicky asistovaná vaginálna hysterektómia
  • operácie nezhubných nádorov na vaječníkoch /cysty/
  • odstránenie myómov, odstránenie zrastov
  • diagnostika priechodnosti vajíčkovodov pri sterilite
  • operácie pri mimomaternicovej tehotnosti, za poplatok uzavretie vajíčkovodov /sterilizácia/
  • aplikácia Hyalobarier gelu /prevencia pooperačných zrastov/ – nehradený zdravotnými poisťovňami
  • totálna laparoskopická hysterektómia

  Vaginálne operácie: 

  • odstránenie maternice
  • pošvové plastiky
  • zavedenie pásky pod močovú rúru pri úniku moču
  • závesné operácie s použitím sieťky a fixačných pomôcok pri prvotnom alebo následnom prepadávaní vnútorných pohlavných orgánov

  Operácie na prsníkoch:

  • diagnostické – odber vzoriek  nádoru  na histologické vyšetrenie core cut biopsy
  • odstránenie benígnych nádorov prsníka
  • pri malígnych ochorenia – čiastočné alebo úplné odstránenie prsníka s odobratím sentinelovej uzliny v pazuche /sentinelová uzlina/ alebo s úplným odstránením  lymfatických uzlín v pazuche

  Orientačné čakacie lehoty na zákrok – cca 2 týždne (v závislosti na odsúhlasení poisťovne pacienta)

 • Neonatológia

  Na novorodeneckom úseku, čiže na úseku neonatológie pracujú lekári neonatológovia, pediatri a sestry – špecialistky v neonatológii. Spoločne sa staráme o novorodenca od pôrodu po jeho prepustenie z oddelenia. Pracujeme v systéme rooming in, čo znamená, že dieťa je spolu s mamičkou počas celých 24 hodín, samozrejme podľa zdravotného stavu novorodenca, alebo matky.
  SLUŽBY

  • komplexná zdravotná starostlivosť
  • vykonávame všetky predpísané skríningové vyšetrenia:
   • odber krvi na vyšetrenie vrodených metabolických chýb – fenylketonúrie, kongenitálnej hypotyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie, cystickej fibrózy, a ďalších
   • vyšetrenie sluchu, očnej katarakty
   • sonografické vyšetrenia mozgu a obličiek
   • sledovanie postduktálnej saturácie, pulzácie na stehennej tepne, zostúpenia semenníkov u chlapcov
  • monitorovanie žltačky pomocou prístroja Bilirubinometer.
   • Tento prístroj je určený pre skrining nielen v nemocnici ale aj pre ambulantné potreby. Pomocou tohto špeciálneho prístroja, ktorý detekuje množstvo bilirubínu nepriamo podľa sfarbenia kože len kontaktom s pokožkou dieťaťa, lekár získava orientačné informácie o hladine bilirubínu v krvi. Výsledok je k dispozícii ihneď. V prípade, že tieto hodnoty sú zvýšene, potvrdí si ich laboratórnym testom.
   • Na novorodeneckých oddeleniach sa tento prístroj bežne využíva, odpadá tak nutnosť dieťa zaťažovať častými krvnými odbermi. Monitorovanie žltačky a vytipovanie rizikových novorodencov patrí k základnej starostlivosti poskytovanej na novorodeneckých oddeleniach.
   • Transkútánne meranie bilirubínu je jednoduchou, jemnou a bezbolestnou alternatívou k tradičným skríningom žltačky. Vyšetrenie nespôsobuje bolesť a stres pre dieťatko ani pre jeho rodičov.
  • v prípade žltačky vykonávame fototerapiu.
   • Bábätko je umiestnené pod fotolampu. Musí mať zakryté oči. Svetlo dopadá na celý povrch pokožky. Počas terapie si Vy môžete oddýchnuť, alebo sa venovať svojím potrebám. Je potrebné, aby ste boli nablízku, aby v prípade, že dieťatko bude hladné, alebo smädné ste mu mohli poskytnúť nakŕmenie.
   • Počas celej doby tejto fototerapie je dieťatko monitorované pulzným oxymetrom, monitorom dychu a sledované personálom novorodeneckého úseku.
  • pri adaptačných poruchách novorodenca vieme stabilizovať jeho stav a u novorodenca so závažnými problémami po jeho stabilizácii zabezpečíme transport na vyššie pracovisko
  • edukujeme mamičky v prebaľovaní, kúpaní novorodenca, v starostlivosti o prsníky a dojčenie, životosprávu dojčiacej matky
  • podporujeme rozvoj laktácie včasným priložením dieťaťa k prsníku /bonding/ hneď po pôrode a snažíme sa, aby každý novorodenec bol dojčený
  • poskytujeme možnosť prepichnutia ušníc pri prepustení novorodenca
 • Pobyt na oddelení

  Snažíme sa, aby bol Váš pobyt na oddelení čo najpríjemnejší. Známkami kvality nášho oddelenia sú izby s vysokým štandardom, príjemnou vôňou, kompletne vybudovaný rooming-in systém ale i nadštandardné izby za polovičné ceny, pre poistenkyne zdravotnej poisťovne Dôvera.
  PACIENTKAM SÚ K DISPOZÍCII

  • klasické trojposteľové izby
  • klasické dvojposteľové izby, ktoré sú vybavené televízorom. Izby sú esteticky a funkčne zariadené tak, aby poskytovali pohodlie každej mamičke
  • nadštandardné izby, ktoré sú vybavené prebaľovacím pultom, mini chladničkou, súčasťou izby je nočná lampa, ohrievačka na mlieko, varná kanvica, televízor, samostatná sprcha a WC

  V prípade  záujmu  pacienta  o nadštandardnú  izbu,  prípadne  o inú  nadštandardnú  služby,  je  potrebné túto skutočnosť oznámiť na oddelení, kde bude pacientka/klientka informovaná o ďalších postupoch (úhradách a pod.).
  Na oddelení je kompletný rooming-in systém, pokiaľ to zdravotný stav matky a dieťaťa umožňuje.
  VÝHODY ROOMING IN SYSTÉMU

  • bábätka sú oveľa pokojnejšie, lebo počujú matkin  hlas, cítia jej blízkosť
  • mamička oveľa viac odpočíva, nakoľko je psychicky viac uvoľnená, keď vidí svoje spokojné bábätko. Vzájomne prežívaniu menej stresu z odlúčenia
  • mamičky majú menej problémov s dojčením. Starostlivosť rooming-in systém umožňuje častejšie dojčenie podľa požiadaviek dieťatka, matkine mlieko sa objaví skôr a bábätko sa zdá byť tým spokojnejšie
  • Tento systém je užitočný najmä pre prvorodičky, ktoré si od začiatku začínajú už v nemocnici vytvárať  podmienky starostlivosti s podporou personálu, v prípade naliehavosti vie personál pôrodnice okamžite poradiť, ukázať, pomôcť. Keď je dieťatko hladné, alebo iba potrebuje podržať v náruči, od začiatku spoznávate jeho prejavy a následne viete okamžite reagovať
  • Úzky telesný kontakt pomáha aj následnému psychickému a telesnému rozvoju Vášho dieťatka

   
  PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE
  Oddelenie je vybavené všetkými prístrojmi potrebnými pre poskytnutie kvalitnej zdravotnej starostlivosti: USG, monitor na pooperačné sledovanie, inkubátory, monitory dychu, foto lampy a pod.
  VENUJTE NÁM CHVÍĽKU
  Vážená mamička,
  dúfame že Váš pobyt u nás splnil vaše očakávania k maximálnej spokojnosti  v nezabudnuteľnej chvíli, pri ktorej sa zrodil nový život.
  Pevne veríme, že v tento nevyhnutný  čas, kedy ste boli u nás hospitalizovaná, náš personál urobil všetko preto, aby ste bola spokojná. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete obrátiť na náš personál, alebo ich zaznamenať v dotazníku spokojnosti.
  Uvítame, ak si nájdete čas a vyplníte dotazník spokojnosti aj v prípade, že nemáte žiadne požiadavky, podnety.  Vyplnený dotazník prosím vložte do schránky s označením „Dotazníky spokojnosti“. Schránka je umiestená v jedálni Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

 • Praktické informácie

  Všetky potrebné informácie o návštevných hodinách, potrebách pre mamičky, či všeobecných informáciách o postupoch a prípravách na zdravotnícke výkony poskytované oddelením.  Nájdete tu aj edukačé materiály pre mamičky, ktoré pomôžu zvládnuť prvé dni so svojim malým dieťatkom.
  NÁVŠTEVNÉ HODINY
  Pondelok – Piatok: 14:00 – 16:
  Sobota – Nedeľa: 13:00 – 15:00
  Nadštandardné izby denne: 08:00 – 20:00
  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
  Pôrodnica Spišská Nová ves Vám ponúka návštevu pôrodníckeho oddelenia. Môžete spoznať prostredie, v ktorom privediete na svet svoje vytúžené bábätko.
  Každý štvrtok o 13:00 hod.
  Stretnutie si prosím dohodnite na recepcii nemocnice v čase od 7:00 – 15:30 hod. alebo na telefónnom čísle 053 41 99 129.
  PREDPÔRODNÁ PRÍPRAVA
  Pôrodnica Spišská Nová Ves poskytuje služby v oblasti predpôrodnej prípravy na pôrod.
  Jej cieľom je znížiť úzkosť a strach z pôrodu a nadobudnutie reálneho postoja k pôrodu na základe poznania a pochopenia celej situácie.
  Kurz pozostáva z 8 tematických celkov, vedie ho certifikovaná pôrodná asistentka. Budúci rodičia sa dozvedia informácie o životospráve v gravidite, o priebehu pôrodu a prakticky si nacvičia základnú starostlivosť o novorodenca.
  Stretnutia sú doplnené cvičením a videom o pôrode.
  ČO SI VZIAŤ SO SEBOU DO PÔRODNICE

  • 2 nočné košele so zapínaním vpredu (prípadne Vám poskytneme nemocničnú košeľu)
  • župan, uterák, osuška, mydlo, zubná kefka, zubná pasta
  • papuče, šľapky do sprchy
  • voľnejšie bavlnené nohavičky (jednorazové po pôrode dostať kúpiť v lekárňach a v zdravotníckych potrebách)
  • 2 materské podprsenky
  • vložky do podprsenky
  • lieky, ktoré dlhodobo užívate
  • pôrodnícke vložky bez fólie

  Dokumenty:

  • preukaz pre tehotné
  • preukaz o zdravotnom poistení
  • občiansky preukaz
  • 1x kópia sobášneho listu
  • 1x kópiu zápisnice o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu so súhlasným vyjadrením rodičov (ak nie ste vydatá a partner uznáva otcovstvo – vydáva matrika v mieste bydliska)
  • výsledky špeciálnych vyšetrení v gravidite alebo v minulosti

  Veci pre vaše bábätko:

  • jednorazové plienky
  • olej alebo mlieko na ošetrovanie pokožky
  • masť na ošetrenie zadočku
  • mydlo na kúpanie
  • kefka na vlásky
  • vatové tyčinky

  Pre dieťatko pri odchode z nemocnice:

  •  oblečenie podľa ročného obdobia
  • 2 bavlnené plienky
  • 1 jednorazovú plienku
  • ortopedické nohavičky
  • zavinovačku, v zime nánožník
  • autosedačku

  Čo si nebrať do pôrodnice:

  • cenné veci
  • šperky
  • väčší obnos peňazí

  V prípade, že máte pri sebe cennosti, prosím odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte pôrodnú asistentku, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej  úschovy Vašich vecí.
  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

  • Do pôrodnej sály Vás uvedie pôrodná asistentka, ktorá informuje lekára o Vašom príchode.
  • Celý pôrod prebieha v samostatných pôrodných izbách s kompletným zabezpečením pre intímnosť tejto chvíle. Po vstupnom vyšetrení lekárom budete informovaná  ako by mal pôrod prebiehať.
  • základnej príprave pred pôrodom patrí klyzma a čiastočne oholenie vonkajších rodidiel, ale samozrejme rešpektujeme pranie rodičiek a tieto činnosti nemusia byť realizované.
  • K lepšiemu zvládnutiu pôrodu ponúkame relaxačné pomôcky: fit loptu, muzikoterapiu, sprchu, epidurálnu analgéziu, inhaláciu plynu entonox. Lieky na utlmenie bolesti sú tiež dostupné, avšak vždy po doporučení lekára.
  • Nástrih hrádze nie je na našom pracovisku  štandardným výkonom pri pôrode, všetko záleží od priebehu pôrodu a samozrejme Vašom rozhodnutí.
  • Po pôrode dieťatka Vám bude bezprostredne  priložené na Vaše telo a k prsníku – bonding.
  • Po pôrode budete 2 hodiny sledovaná na pôrodnej sále. Po tejto dobe budete prevezená na lôžkové oddelenie “šestonedelie“
  • Telefonické informácie o Vašom zdravotnom stave, pôrode a o Vašom dieťati nesmú byť v záujme ochrany Vašich osobných údajov poskytované. Informácie podáva osobne ošetrujúci lekár v čase návštevných hodín.

  UKONČENIE POBYTU V NEMOCNICI
  O ukončení hospitalizácie Vás a Vášho dieťaťa budete včas informovaná ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením.
  Pri prepustení  Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe sledovania vývoja dieťaťa, prip. liečby. Taktiež Vám odovzdá „Lekársku prepúšťaciu správu“, pre Vás a Vaše dieťa, ktorú ste povinní po prepustení odovzdať detskému lekárovi svojho dieťaťa a obvodnému gynekológovi najneskôr do troch pracovných dní.

Napíšte nám

Max. file size: 32 MB.
(Required)