O nás


 
 
Pôrodnica v Spišskej Novej Vsi  poskytuje štandardnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva v EÚ pacientkam v období tehotenstva a pôrodu a pacientkam so ženskými chorobami. Sme držiteľmi ISO kvality. V rámci odboru  sa zaoberáme prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou gynekologických chorôb, fyziologickým a patologickým pôrodníctvom. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná pre spádovú oblasť okresu Spišská Nová Ves, okresu Levoča a časť okresu Gelnica.
Pôrodnica je súčasťou Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia. Nachádza sa v pavilóne „ A“ na prvom nadzemnom podlaží bloku D a E. Oddelenie je prepojené s Neanatologickým / novorodeneckým úsekom/. V rámci poskytovania starostlivosti o tehotné disponujeme počtom lôžok 35. Hospitalizujeme hroziace potraty do 20 týždňa tehotenstva, hroziace predčasné pôrody, krvácanie vo včasnej a neskorej gravidite, liečba tehotných s nízkou hmotnosťou plodu, hospitalizácia tehotných s predčasným odtokom plodovej vody, hypertenzia u tehotných, preeklampsia a iné ochorenia komplikujúce tehotenstvo. Spolupracujeme s perinatologickým centrom UN LP Košice, Tr. SNP 1, pri stavoch, ktoré vyžadujú preklad na klinické pracovisko. Ambulantne prevádzame v indikovaných prípadoch amniocentézy.
V rámci starostlivosti o tehotné je na našom oddelení k dispozícii psychoprofylaktická príprava na pôrod. Prednášky je možné absolvovať s partnerom. Na oddelení šestonedelia máme rooming-in, nadštandardné izby,  úzko spolupracujeme s novorodeneckými sestričkami, k dispozícii je aj laktačná poradkyňa.

V našej pôrodnici môžete využiť tieto benefity:

 • Pôrodný plán

  Efektívna cesta na vytýčenie dôležitých detailov Vášho pôrodu s osobami zodpovednými za podporu a starostlivosť o Vás, je cesta vytvorenia si pôrodného plánu.
  Pôrodný plán je dokument, ktorý vzniká po vzájomnej diskusii medzi Vami a personálom pôrodnice v Spišskej Novej Vsi. Umožňuje poznať Vaše očakávania, preferencie pre veci nevyhnutné k pôrodu.
  Tento dokument obsahuje po vyplnení Vaše  jasné priania týkajúce sa pôrodu.
  Zároveň je potrebné uviesť, že nie vždy môžeme zabezpečiť každý naplánovaný aspekt pôrodného plánu. Sú prípady, keď situácia vyžaduje náhlu zmenu (napr. potreba neodkladného cisárskeho rezu).
  Ale vždy budete informovaná a každá zmena bude vopred s Vami odkomunikovaná.

  • Snažte sa zostať dostatočne flexibilná vo Vašich túžbach.
  • Písomný pôrodný plán pomôže „osviežiť“ pamäť personálu pôrodnice, aj keď  prídete na pôrod  po niekoľkých týždňoch. Plánom získavajú informácie aj tí, ktorí neboli pri jeho zostavovaní, ale po nahliadnutí okamžite vedia o Vašich preferenciách.
  • Pôrodný plán a edukačné materiály, brožúry, ktoré máte u nás k dispozícií na pôrodníci  Vám predstavia priebeh pôrodu, jeho podstatu.
  • Po ich preštudovaní a vzájomnej diskusii nám dávate vedieť aké sú Vaše očakávania týkajúce sa samotného pôrodu, starostlivosti o Vás a novorodenca. Počas tvorby pôrodného plánu je priestor na zodpovedanie Vašich otázok, diskutovať s pôrodníkom, pôrodnou asistentkou o všetkých možnostiach, keď budete čeliť svojej nerozhodnosti,  či neistote, čo si vybrať k zvládnutiu pôrodu. Súčasťou plánu je rozhodnutie  rodičky napr. ohľadom holenia pred pôrodom, klyzmy, priloženia  dieťatka na brucho, priloženia k prsníku, dojčenia a pod.

   
  Pôrodný plán je jednoduchý, jasný, obsahuje všetky Vaše vopred  definované preferencie a naplánované postupy, skôr než príde Váš „veľký“ deň.
  Existuje veľa pôrodných aspektov, preto si vopred naplánujte jeho prípravu.
  Od 37. týždňa tehotenstva môžu rodičky navštevovať prenatálnu poradňu na našom oddelení a môžu využiť možnosť naplánovania si pôrodu u nás podľa predstáv a prianí, ktoré si budúca mamička želá, aby boli pri jej pôrode dodržané a to vo forme pôrodného plánu, ktorý akceptujeme pre prirodzený pôrod a spokojnosť mamičky. Lekár a pôrodná asistentka sami poradia a pomôžu pri vypracovaní najvhodnejšieho pôrodného plánu.

 • Predpôrodná príprava

  Personál oddelenia ponúka  psychofyzickú  prípravu nielen pre budúce mamičky, ale aj oteckov, či inú sprevádzajúcu osobu.
  Jej cieľom je znížiť úzkosť a strach z pôrodu a nadobudnutie reálneho postoja k pôrodu na základe poznania a pochopenia celej situácie. Príprava na pôrodnici pozostáva z osem tematických celkov, v ktorých sa budúci rodičia dozvedia informácie o životospráve v gravidite, o priebehu pôrodu a prakticky si nacvičia základnú starostlivosť o novorodenca. Stretnutia sú doplnené cvičením a videom o pôrode.
  Budúce mamičky majú možnosť dohodnúť si kedykoľvek obhliadku priestorov pôrodnice, zoznámenie sa s personálom

 • Odber pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka

  V spolupráci so Slovenským Centrom Tkanív a Buniek ponúkame odber pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka. Bližšie informácie môžete získať na bezplatnej telefónnej linke 0800 800 522 v pracovné dni od 8:00 do 20:00 hod. Viac nájdete aj na www.cakam-babatko.sk alebo nám napíšte e-mail na informacie@sctb.sk .

 • Voňavá pôrodnica

  Narodenie dieťatka je jednou z najvýznamnejších a nevšedných udalosti života ženy. V pôrodnici v Spišskej Novej Vsi si môžu rodičky vychutnať jedinečnú a nezabudnuteľnú chvíľu – pôrod dieťatka- v príjemnom voňavom prostredí za pomoci a podpory erudovaného  personálu.
  Cieľom je navodiť príjemnú atmosféru na pôrodnici. Ide o bezpečný, prirodzený a krásny spôsob, ako pomôcť rodičke, aby sa cítila istejšie a kľudejšie. Vôňa dokáže uľaviť pri najrôznejších drobných zdravotných problémoch spojených s tehotenstvom.

 • Otec pri pôrode

  Otecko resp. iná blízka osoba sa môže zúčastniť pôrodu úplne zdarma za predpokladu, že mamička využije možnosť absolvovať psychofyzickú predpôrodnú prípravu v našej pôrodnici.

 • Bonding

  Ak to zdravotný stav dieťatka dovoľuje, bezprostredne po pôrode ukladáme bábätko mamičke na bruško. Je to jedinečný okamih, v ktorom sa vytvára prvá väzba medzi dieťaťom a matkou. Ich vzájomná spolupráca je podmienkou pre hladký priebeh prvého vývoja dieťatka.

 • Rooming-in

  Ak to zdravotný stav dieťatka dovoľuje, v pôrodnici Spišská Nová Ves býva s mamičkou na jednej izbe hneď po pôrode.
  Chceme, aby bol novorodenec s mamičkou nepretržite vo dne i v noci. Mamička má tak s dieťaťom neustály kontakt, vie ho upokojiť, má ho stále pri sebe a dieťa sa cíti spokojnejšie a v bezpečí.

 • Starostlivosť o novorodencov s nižšou pôrodnou hmotnosťou

  O deti, ktoré sa narodia s nižšou pôrodnou hmotnosťou je špeciálne postarané našim vysokokvalitným odborným tímom s neustálou starostlivosťou a špeciálnou výživou.

 • Laktačné poradenstvo

  Mamičky, ktoré absolvujú pôrod v našej nemocnici majú možnosť dať si poradiť v oblasti kojenia a laktácie profesionálnou poradkyňou.
  Tá poskytuje počas pobytu v pôrodnici profesionálne, empatické, podporujúce poradenstvo o princípoch úspešného dojčenia, starostlivosti a správnej výživy.

 • Prepichnutie ušníc zadarmo

  Pre dievčatká, ktoré sa narodia v našej pôrodnici poskytujeme bezplatné prepichnutie ušníc na náušnice.

 • 50% zľava izby Dôvera

  Pre poistenkyne zdravotnej poisťovne Dôvera je pripravená 50% zľava na pobyt vo VIP izbe.

 • Wi-fi

  Na našom oddelení je možnosť pripojiť sa na bezplatnú internetovú sieť cez Wifi a zdieľať tak svoje najkrajšie okamihy s bábätkom okamžite pre svojich blízkych či rodinu doma.

Napíšte nám

Max. file size: 32 MB.
(Required)