• Slovenčina

SLUŽBY

Moja pôrodnica v Rimavskej Sobote poskytuje služby v nasledovných kategóriách:

 • Pôrodníctvo

  V rámci pôrodníctva poskytujeme pacientkam komplexnú predpôrodnú prípravu, odvedenie samotného pôrodu a popôrodnú starostlivosť. Budúce mamičky majú možnosť odkonzultovania a naplánovania podrobných detailov pôrodu a ich zaznamenania v rámci Pôrodného plánu v spolupráci s pôrodníkom alebo pôrodnou asistentkou.

  Tlmenie bolesti pri pôrode

  Na zmiernenie vplyvov 1. doby pôrodnej môžu pacientky využiť:   

  • muzikoterapiu – ponúkame Vám relaxačnú hudbu, v prípade špeciálnych požiadaviek si môžete priniesť do pôrodnice hudbu podľa vlastného výberu
  • hydroterapiu – k dispozícii je teplá sprcha
  • fit loptu- masíruje hrádzu a urýchľuje pôrod
  • prítomnosť otca alebo iného blízkeho človeka môže pozitívne ovplyvniť celý priebeh pôrodu

   

  Naša pôrodnica ponúka:

  • Výber pôrodníka
  • Výber pôrodnej asistentky
  • Priloženie bábätka na brucho v dĺžke trvania podľa želania matky
  • Priloženie bábätka k prsníku podľa priania matky – ideálny začiatok dojčenia
  • Dojčenie podľa priania matky
  • Kúpanie, prebaľovanie a starostlivosť o dieťa podľa priania matky
  • Nadštandardné ubytovanie
  • Možnosť perforácie ušníc so zavedením náušníc
 • Gynekológia

  Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení poskytujeme zdravotnú starostlivosť pacientkam s gynekologickými ochoreniami v rozsahu ústavnej hospitalizácie alebo jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Realizujeme širokú škálu gynekologických operačných výkonov, hospitalizujeme pacientky s komplikáciami v tehotnosti ako aj pacientky s prítomnými rizikovými faktormi gravidity.

  Liečebné výkony a služby:

  Brušné operácie

  Gynekologické operácie vykonávané po sprístupnení reprodukčných orgánov rezom prednej steny brušnej –  tzv. laparotómiou v prípadoch, keď si to vyžaduje technika operačného výkonu.

  V tomto prípade sú operácie vykonávané v celkovej alebo zvodovej anestézii. Jedná sa napríklad o operácie ako je odstránenie maternice /hysterektómia/  s ponechaním alebo odstránením vaječníkov,  odstránenie nezhubných nádorov na maternici /myómov/ ,operácie na vaječníkoch atď. ak ich veľkosť alebo uloženie neumožňuje výkon previesť laparoskopicky.

  Laparoskopické operácie

  Ide o prístup do brušnej dutiny za pomoci niekoľkých malých vpichov použitím modernej prístrojovej techniky. Využitie laparoskopie môže byť diagnostické alebo operačné.

  Diagnostická laparoskopia umožňuje prehliadať orgány brušnej dutiny napr. v prípade diagnostiky priechodnosti vajcovodov. Operačná laparoskopia sa využíva napr. pri odstraňovaní vaječníkových cýst, myómov maternice, odstránenie zrastov, pri riešení mimomaternicovej tehotnosti, za poplatok uzavretie vajíčkovodov /sterilizácia/ a pod.

  Kombináciou laparoskopickej a klasickej vaginálnej operačnej techniky je tzv. LAVH – laparoskopicky asistovaná vaginálna hysterektómia, pri ktorej časť operačného výkonu je vykonávaná laparoskopickou cestou a časť vaginálnou cestou. Možnosť zrealizovať operačný výkon formou laparoskopie má výhodu pre pacientku hlavne v rýchlom zotavení pri minimálnych kozmetických následkoch.

  Vaginálne operácie

  Operácie vykonávané v pošve a pošvovou cestou .Ide o operácie pošvových stien, cýst pošvy, sprístupnenie reprodukčných orgánov v dutine brušnej cez pošvu. Výkony zahŕňajú operácie pre únik moču/  plastiky, aplikácie rôznych pások/, operácie poklesu pošvových stien, tiež vyňatie maternice/ hysterektómiu/ s, alebo bez vaječníkov. Operácie poklesu rodidiel, alebo pošvového pahýľa s použitím pások, sieťok, alebo bez, podľa  zváženia.

  Malé operačné výkony

  • kyretáže- odstraňovanie polypov
  • odber materiálu na histopatologické vyšetrenie
  • hysteroskopia – endoskopické vyšetrenie dutiny maternice
  • hystero-resektoskopia- malý operačný výkon v dutine maternice s použitím špeciálneho inštrumentária/ odstránenie polypov, myómov, zrastov pri sterilite…/
  • evakuácia a revízia dutiny maternice
  • prerušenie tehotenstva podľa platnej legislatívy
  • operačné výkony v oblasti vonkajšieho genitálu a pošvy
  • zavádzanie a vyberanie vnútromaternicových teliesok

   
  Pooperačné sledovanie pacientiek po operačnom výkone intenzívnym monitorovaním

  Zdravotnú starostlivosť o pacientky s hroziacim potratom, po potrate, hroziacim predčasným pôrodom, patologickou graviditou

  Zdravotnú starostlivosť o gynekologicky choré pacientky

  Diagnostika a liečba gynekologických ochorení u pacientiek  napr. gynekologické zápalové ochorenia, náhle gynekologické príhody

  Diagnostika a liečba sterility –  aj v spolupráci s centrami reprodukčnej medicíny.

 • Neonatológia

  Neonatológia je v našej nemocnici súčasťou pediatrického oddelenia, má 2 úseky, úsek fyziologických novorodencov a Jednotku intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti.

  Úsek fyziologických novorodencov

  Úsek má 15 lôžok. O novorodencov sa tu stará tím skúsených pracovníkov pod vedením MUDr. T. Tóbiásovej, lekárky so špecializáciou v odbore neonatológia.  Kolektív oddelenia sa stará o novorodencov od pôrodu až po ich prepustenie z oddelenia.

  Ak tomu nebráni zdravotný stav matky alebo novorodenca, je novorodenec hneď po pôrode uložený na  brucho matky metódou koža na kožu a ponechá sa tam až do prvého prisatia k prsníku. Potom sa novorodenec ošetrí, zváži a zmeria a je ďalšie dve hodiny v postieľke pri matke. Po dvoch hodinách sú matka a dieťa prevezené na oddelenie šestonedelia, kde pracujeme v systéme rooming-in.

  Výhody rooming-in systému:

  • bábätká sú podstatne pokojnejšie keď počujú matkin  hlas a cítia jej blízkosť
  • mamička  oddychuje pri pohľade na svoje spokojné bábätko bez stresu z odlúčenia
  • mamičky majú menej problémov s dojčením, sú v neustálom kontakte so svojim dieťatkom a reagujú na jeho potreby
  • rooming-in systém je užitočný najmä pre prvorodičky, ktoré si starostlivosť o bábätko osvoja hneď od začiatku, skôr sa naučia identifikovať jeho potreby
  • blízky telesný kontakt  matky s dieťaťom pozitívne ovplyvňuje jeho ďalší psychický a telesný vývoj

   
  Zvláštnu starostlivosť  venujeme dojčeniu a vytváraniu podmienok, aby dieťa a matka boli stále spolu, na základe čoho sme v roku 2003   získali štatút „Baby friendly hospital“ – „ Nemocnica priateľská deťom“.

  Úsek JRSN

  Jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti o novorodencov má 10 lôžok. Poskytuje zdravotnú starostlivosť novorodencom, ktorí sa narodili predčasne, alebo so zdravotnými problémami.

  Skúsený tím lekárov – neonatológov pod vedením MUDr. D. Dragijskej a sestier, špecialistiek v odbore neonatológia, poskytuje starostlivosť deťom, narodeným už od 29 g.t.  na čo je oddelenie vybavené špecializovanými medicínskymi prístrojmi. Novorodencom je poskytnutá aj potrebná odborná lekárska starostlivosť špecialistami v odbore detská kardiológia, detská neurológia, detská nefrológia, detská oftalmológia a rehabilitácia skúsenou detskou fyzioterapeutkou.

  Deti  po prepustení z oddelenia ostávajú v sledovaní MUDr. H. Sedláčkovej v ambulancii pre rizikových novorodencov do veku  3-6 rokov podľa ich psychomotorického vývoja.

  V prípade potreby zabezpečujeme transportnú službu pre respiračne stabilné deti.

  Na oboch úsekoch sú deťom počas pobytu v nemocnici realizované potrebné skríningové vyšetrenia /sluchový, očný skríning, skríning kritických vrodených chýb srdca,  odber krvi z pätičky na vrodené metabolické ochorenia a USG vyšetrenie mozgu a obličiek/.

  Od roku 2006 sme centrom na imunoprofylaxiu Synagisom u najrizikovejších detí ako prevencia  vírusového ochorenia dýchacích ciest RSV.

  Prístrojové vybavenie

  Pre poskytnutie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je oddelenie vybavené špecializovanými medicínskymi prístrojmi, napr.  inkubátory, prístroje na podpornú a umelú pľúcnu ventiláciu, monitory dychu a vitálnych funkcií pre  novorodencov, prístroje na fototerapiu, USG, RTG  a iné.

 • Pobyt na oddelení

  Našou snahou je, aby ste sa na našom oddelení počas hospitalizácie cítili čo najpríjemnejšie. K dispozícii máme pre Vás izby s vysokým štandardom, s kompletne vybudovaným rooming-in systémom.

  Pacientkam ponúkame:

  • klasické dvoj –trojposteľové izby, útulne zariadené, aby mamičkám poskytovali pohodlie. Vybavenie izieb pozostáva zo sprchovacieho kúta, prebaľovacieho pultu, nočnej lampy, ohrievača.
  • nadštandardné jednoposteľové izby s možnosťou návštev na izbe a kompletným vybavením /posteľ, postieľka pre bábätko s monitorom dychu, nočný  stolík, servírovací  stolík, stolička, kreslo,  skrine na osobné veci, televízor, chladnička, varná kanvica, vešiaková stena, samostatná sprcha a WC/

   
  V prípade  záujmu  o nadštandardnú  izbu je  potrebné svoju požiadavku oznámiť personálu pôrodnice, ktorý Vám poskytne podrobné informácie  o ďalších postupoch /platbe a pod./.

  Všeobecné informácie

  • Príjem pacientky na pôrodnici realizuje pôrodná asistentka, ktorá o príjme informuje lekára. Po vstupnom lekárskom vyšetrení je pacientka oboznámená s postupom pri pôrode vzhľadom na výsledok vyšetrenia.
  • K základnej príprave pred pôrodom patrí klystír a čiastočne oholenie vonkajších rodidiel. Samozrejme rešpektujeme prianie rodičiek a tieto činnosti nemusia byť realizované.
  • Pôrod prebieha v samostatných pôrodných boxoch so zabezpečením intímnosti.
  • Pre ľahšie zvládnutie 1.doby pôrodnej ponúkame relaxačné prvky ako fit loptu, muzikoterapiu, teplú sprchu a prítomnosť otca alebo blízkej osoby. Lieky na utlmenie bolesti sú naordinované len po doporučení lekára.
  • Štandardným výkonom pri pôrode nie je nástrih hrádze, všetko však záleží od priebehu pôrodu.
  • Po porodení /vybratí dieťatka Vám bude priložené na Vaše telo. Po jeho ošetrení a zhodnotení zdravotného stavu aj priložené k prsníku.
  • Po pôrode budete 2 hodiny sledovaná v pôrodnom boxe. Po uvedenej dobe budete prevezená na lôžkové oddelenie “šestonedelia“.
  • Telefonické informácie o Vašom zdravotnom stave, pôrode a o Vašom dieťati nesmú byť v záujme ochrany Vašich osobných údajov poskytované. Táto služba  je možná iba s Vašim písomným súhlasom, kde uvediete koho môžeme informovať.

   

  Ukončenie pobytu v nemocnici

  O ukončení hospitalizácie Vás a Vášho dieťatka budete vopred informovaná ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením.

  Pri prepustení  Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe sledovania vývoja dieťatka, prip. liečby. Zároveň Vám odovzdá „Lekársku prepúšťaciu správu“ a „Sesterskú prepúšťaciu správu“, ktoré ste povinná po prepustení odovzdať obvodnému lekárovi svojho dieťatka najneskôr do troch dní.

  Poprosíme Vás o spätnú väzbu

  Vážená mamička,
  snahou nášho zdravotného personálu je zabezpečiť Vašu maximálnu spokojnosť počas hospitalizácie v našej nemocnici. Poprosíme Vás o vyjadrenie Vášho názoru, podnetov a návrhov na zlepšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti v „Dotazníku spokojnosti“, ktorý po vyplnení poprosím vložte do schránky umiestnenej na spoločnej chodbe Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

  Ďakujeme Vám!

 • Praktické informácie

  Všetko čo potrebujete vedieť o zdravotnej starostlivosti, príprave či návštevách.

  Čo si vziať so sebou do pôrodnice

  Osobné veci pre mamičku:

  • toaletné potreby /mydlo resp. sprchovací gél, šampón na vlasy, zubnú kefku, pastu, hrebeň, papierové vreckovky/
  • hygienické pôrodnícke vložky /sú k dispozícii aj v nemocnici/
  • vložky do podprsenky
  • uteráky, osušky
  • materská podprsenka
  • jednorázové nohavičky
  • župan, ponožky, pyžamo s rozopínaním vpredu pre ľahšie dojčenie
  • prezuvky /vhodné sú umývateľné/
  • lieky a zdravotné pomôcky, ktoré pravidelne užívate

   
  Podľa uváženia:

  • masť na prsné bradavky
  • odsávačku mlieka
  • pôrodnícky gél
  • mobil + nabíjačka, fotoaparát, kamera, písacie potreby, CD k pôrodu
  • tekutiny

   
  Veci pre Vaše bábätko:

  • jednorázové plienky
  • vlhčené utierky

   
  Osobné veci pre Vaše bábätko na prevoz domov si nechajte priniesť až v deň prepustenia:

  • zavinovačka, v zime fusak
  • dupačky, košieľku v zime aj kombinézu/overal
  • čiapočku podľa ročného obdobia, v zime rukavičky
  • jednorazovú plienku

   
  Čo si nevziať  do pôrodnice:

  • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí

   
  Ak by ste mali pri sebe hodnotné veci, prosím odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte pôrodnú asistentku, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej  úschovy Vašich vecí.

  Potrebné doklady:

  • tehotenský preukaz
  • občiansky preukaz
  • preukaz zdravotnej poisťovne
  • kópia sobášneho listu, ak ste slobodná rodného listu
  • dohoda o určení otcovstva a priezviska u  dieťaťa po pôrode (u slobodných, alebo  rozvedených matiek)
  • kontakt na pediatra

Napíšte nám