SLUŽBY

Moja pôrodnica v Michalovciach poskytuje služby v nasledovných kategóriách:

 • Pôrodníctvo

  Oddelenie poskytuje pôrodnícku starostlivosť na vysokej úrovni s použitím najmodernejších diagnostických a terapeutických metód. Je zamerané na humanizáciu pôrodu a využívanie všetkých dostupných alternatívnych metód pôrodu, ktoré podporujú a uľahčujú žene pôrod v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva a koncepciou pôrodnej asistencie.

  MEDICÍNSKE VÝKONY

  • spontánne fyziologické a patologické pôrody
  • sectio caesarea
  • vákuumextrakcia
  • manuálna lýza placenty
  • indukcia pôrodu
  • programovaný pôrod
  • USG vyšetrenie

   

  POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  • prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode

   

  TLMENIE BOLESTI PRI PÔRODE

  Alternatívne nefarmakologické metódy pôrodu

  • hydromasáž – k dispozícii masážna sprcha
  • aromaterapia – k dispozícii paleta rôznych vôní, masážnych olejov, sprchovacích gélov, vonného oleja, možnosť použitia vlastného vonného oleja, masážneho oleja, sprchovacieho gélu
  • muzikoterapia – k dispozícii rôzne hudobné žánre
  • fit lopty –  využitie počas I. doby pôrodnej

  Alternatívne farmakologické metódy pôrodu:

  •  PEDA – pôrodnícka epidurálna analgézia /tzv. bezbolestný pôrod/

   

  ĎALŠIE MOŽNOSTI

  • Výber pôrodníka
  • Výber pôrodnej asistentky
  • Priloženie bábätka  na brucho v dĺžke trvania podľa želania matky bonding,skin to skin
  • Priloženie bábätka k prsníku podľa priania matky – ideálny začiatok dojčenia, aj pri cisárskom reze
  • Dojčenie a dokrmovanie podľa priania matky
  • Kúpanie, prebaľovanie a starostlivosť o dieťa podľa priania matky
  • Možnosť zapožičania Baby senzor na 6 mesiacov
  • Možnosť napichnutia ušníc

   

  ULTRASONOGRAFICKÉ PRACOVISKO

  2D ultrazvukové vyšetrenie

  • vyhotovenie fotografickej snímky plodu pri USG vyšetrení
  • prítomnosť rodinného príslušníka pri USG vyšetrení
  • kontrolné USG vyšetrenie u hospitalizovaných pacientiek
  • USG vyšetrenie pri konziliárnych gynekologických vyšetreniach

   

  ŠESTONEDELIE

  Starostlivosť pre mamičky po pôrode je zabezpečená na 18 rooming-in  lôžkach v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva a koncepciou pôrodnej asistencie. Na oddelení sú hospitalizované rodičky po spontánnom pôrode preložené z pôrodnej izby a po cisárskom reze preložené z operačnej sály.

  Starostlivosť o dojčenie zabezpečujú pôrodné asistentky a sestry z novorodeneckého oddelenia.

  Sestra matku edukuje v ošetrovateľskej starostlivosti  a  o dojčení novorodenca.

  Oddelenie poskytuje komplexnú zdravotnú  starostlivosť o novorodencov s rešpektovaním všetkých osobitostí prenatálneho a postnatálneho obdobia

  • monitorovanie  a zabezpečenie adekvátnej postnatálnej adaptácie novorodencov
  • diagnostika vrodených a získaných ochorení novorodencov s využitím potrebných laboratórnych, zobrazovacích a iných doplňujúcich vyšetrení, vrátane včasnej vývojovej diagnostiky
  • liečba vrodených a získaných ochorení a iných patologických stavov v novorodeneckom období
  • zachytenie závažných ochorení vyžadujúcich neskoršie následné sledovanie a liečbu
  • podpora prolaktačného programu a úzky citový a telesný vzťah matky a dieťaťa u zdravých aj chorých novorodencov
  • edukácia a aktívne zapájanie matky do ošetrovateľskej, liečebno-preventívnej, rehabilitačnej a výchovnej starostlivosti o dieťa
  • podstatnou mierou sa podieľať na  prevencii a znižovaní perinatálnej, novorodeneckej a dojčenskej úmrtnosti  a  chorobnosti

  Od roku 2011 spolupracujeme s Nadáciou Križovatka a sprostredkovávame požičiavanie apnoe monitorov- monitorov dychu pre novorodencov.Tiež spolupracujeme s perinatologickým centrom Košice, pri stavoch, ktoré vyžadujú preklad na klinické pracovisko.

  Mamičky na nadštandardných izbách majú k dispozícii mikrovlnú rúru, chladničku a rychlovarnú kanvicu, mamičky na štandardných izbách majú možnosť využívať mikrovlnnú rúru a varnú kanvicu na ohrev alebo prípravu teplých nápojov v spoločnej kuchynke.

  Oddelenie disponuje:

  • 4 x nadštandardná jednolôžková izba
  • 4 x štandardná jednolôžková izba
  • 5 x štandardná dvojlôžková izba
 • Gynekológia

  Oddelenie gynekológie poskytuje komplexnú diagnostickú, konzervatívnu a operačnú zdravotnú starostlivosť na 20 lôžkach pre spádovú oblasť okresov Michalovce a Sobrance v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva a koncepciou pôrodnej asistencie.

  MEDICÍNSKE VÝKONY

  • skríningy u žien s gynekologickými ochoreniami
  • USG vyšetrenia
  • CTG vyšetrenia
  • konziliárne vyšetrenia

   

  OPERAČNÁ SÁLA

  Operačná sála pre gynekológiu je súčasťou centrálnych operačných sál. Je vybavená modernou prístrojovou technikou, výkony sú zabezpečené vysokokvalifikovaným personálom.

  MEDICÍNSKE VÝKONY

  • hysterektómia abdominálna
  • hysterektómia vaginálna
  • LAVH – laparoskopicky asistovaná vaginálna hysterektómia
  • cystektómia
  • adnexektómia
  • sterilizácia laparoskopická, abdominálna – nehradená zdravotnými poisťovňami
  • aplikácia Hyalobarier gelu /prevencia pooperačných zrastov/ – nehradený zdravotnými poisťovňami

   

  JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

  Pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť sú v nemocnici dve, moderne vybavené sály, ktoré majú vysoký neobmedzený lôžok. Výkony sa realizujú denne pomocou modernej zdravotníckej techniky a sú zabezpečené vysokokvalifikovaným personálom.

  MEDICÍNSKE VÝKONY

  • frakcionovaný kyret dutiny materničnej
  • hysteroskopia /vizualizácia dutiny materničnej
  • konizácia krčka maternice
  • excízie /odobratie vzorky z vonkajších rodidiel
  • vaginálne plastiky
  • liečba močovej inkontinencie zavedením suburetrálnej pásky /TOT/
  • operácie zápalov a cýst Bartholinskej žľazy
  • laparoskopické diagnostické a operačné zákroky na vaječníkoch a vajíčkovodoch
  • amniocentéza – odber plodovej vody na genetické vyšetrenie

   

  Orientačná čakacia doba na plánovanú operáciu 14 dní.

  Všeobecné pokyny k hospitalizácii

 • Neonatológia

  Poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť o novorodencov od narodenia až do prepustenia z oddelenia na úsekoch fyziologických novorodencov, patologických novorodencov a na šestonedelí.

  ÚSEK FYZIOLOGICKÝCH NOVORODENCOV

  Zabezpečuje základnú starostlivosť, ktorá začína na pôrodnej sále, kde je zriadený kútik pre prvé ošetrenie novorodenca. Pri optimálnom priebehu je dieťa umiestnené na oddelenie, na sledovanie popôrodnej adaptácie.

  Súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti je vykonávanie skríningového vyšetrenia:

  • Apgarovej skóre
  • orientačné neurologické vyšetrenie
  • vyšetrenie bedrových zhybov podľa Ortolányiho
  • postduktálna saturácia O2
  • ultrazvukový skríning uropoetického systému a ultrazvukový skríning mozgu
  • skríning  fenylketonúrie, kongenitálnej hypotyreózy,  kongenitálnej adrenálnej hyperplázie, cystickej fibrózy a od.1.1.2013  bol skríning  rozšírený o  13 vrodených a dedičných ochorení
  • skríning sluchu-TOAE-transientných otoakustických emísií
  • skríning vrodenej katarakty

   

  ÚSEK PATOLOGICKÝCH NOVORODENCOV

  Úsek patologických novorodencov, ktorý poskytuje špeciálnu starostlivosť, zahŕňa systém diagnostiky, liečby, ošetrovania a aktívneho sledovania novorodencov so závažnými odchýlkami, ktorí nepotrebujú ešte intenzívnu či resuscitačnú starostlivosť. Sú to novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou nad 1 500 g alebo nad 35. týždeň gestácie, novorodenci s VVCH, poruchami dýchania, poruchami mozgových funkcií, s akútnymi ochoreniami rôznej etiológie, hyperbilirubinémie, novorodenci vyžadujúci špeciálne vyšetrenia.

  Oddelenie je dostatočne  technicky vybavené inkubátormi, ventilátorom, neonatálnymi monitormi, pulznými oxymetrami, volumetrickými pumpami, injekčnými pumpami, EKG, fototerapeutickými lampami, prístrojom na vyšetrenie sluchu  OAE a oftalmoskopom na vyšetrenie očného pozadia.

  Pred pôrodom na pôrodnej sále  je prítomná sestra a lekár, ktorý bezprostredne po narodení vykoná prvé vyšetrenie novorodenca. Matkám  po spontánnom pôrode je novorodenec priložený ,,koža na kožu“- skin to skin, a v rámci humanizačných postupov v starostlivosti  o novorodencov sa vykonáva  u fyziologických novorodencov tiež  prvé priloženie k prsníku matky po pôrode, ktoré sa realizuje na pôrodnej sále. Prináša to výhodu  skorého rozvoja laktácie, ale predovšetkým  je to nenahraditeľný okamih stretnutia matky so svojím  potomkom tvárou v tvár.

  Dieťatko môže pri nej ostať v  postieľke  a hlavne keď je aj otec pri pôrode, tak sa to často využíva. Novorodenec v prvých minútach je stále pod dohľadom ošetrujúceho personálu.

  Matkám po pôrode ,,cisárskym rezom“ je dieťa priložené k prsníku  v krátkom  čase  po preklade na izbu.

  Úsek patologických novorodencov zabezpečuje:

  • intermediárnu starostlivosť pre novorodencov s p.h. nad 1 500g , GV nad 35.týždeň
  • intenzívnu starostlivosť o novorodencov, ktorí vyžadujú  krátkodobú ventiláciu

  Neonatologické oddelenie má 27 lôžok, z toho  fyziologický úsek s počtom lôžok 18, úsek patologických novorodencov s počtom lôžok 9.

 • Pobyt na oddelení

  Snažíme sa, aby bol Váš pobyt na oddelení čo najpríjemnejší a mali z neho tie najkrajšie zážitky.

  VYBAVENIE PÔRODNEJ IZBY

  • pôrodné lôžko
  • výhrevné lôžko pre novorodenca
  • CTG monitor
  • prebaľovací pult
  • fit lopta
  • kreslo
  • umývadlo
  • nočný stolík
  • postieľka pre novorodenca s monitorem dychu
  • rádio s CD přehrávačem
  • k dispozícii je Wi-Fi

   

  PREHLIADKA PÔRODNÝCH IZIEB

  Prehliadka pôrodných izieb a šestonedelia je možná po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

  Snažíme sa, aby bol Váš pobyt na oddelení čo najpríjemnejší. Známkami kvality nášho oddelenia sú izby s vysokým štandardom, príjemnou vôňou, kompletne vybudovaný rooming-in systém.

  PACIENTKAM SÚ K DISPOZÍCII

  Nadštandardné izby, ktoré sú esteticky a funkčne zariadené tak, aby poskytovali pohodlie každej mamičke. Súčasťou izby je televízor, chladnička, nočná lampa, ventilátor a sociálne zariadenie.

  Nadštandardné izby majú možnosť návštev na izbe.

  PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

  Oddelenie je vybavené všetkými prístrojmi potrebnými pre poskytnutie kvalitnej zdravotnej starostlivosti /USG, monitor na pooperačné sledovanie, inkubátory, monitory dychu pre všetkých novorodencov, foto lampy a pod./

  ROOMING IN

  Na oddelení je rooming-in systém na požiadanie, pokiaľ to zdravotný stav matky a dieťaťa umožňuje. Výhody rooming-in systému:

  • bábätka sú oveľa pokojnejšie, lebo počujú matkin  hlas, cítia jej blízkosť
  • mamička oveľa viac odpočíva, nakoľko je psychicky viac uvoľnená, keď vidí svoje spokojné bábätko. Vzájomne prežívaniu menej stresu z odlúčenia
  • mamičky majú menej problémov s dojčením. Starostlivosť rooming-in systém umožňuje častejšie dojčenie podľa požiadaviek dieťatka, matkine mlieko sa objaví skôr a bábätko sa zdá byť tým spokojnejšie.
  • Tento systém je užitočný najmä pre prvorodičky, ktoré si od začiatku začínajú už v nemocnici vytvárať  podmienky starostlivosti s podporou personálu, v prípade naliehavosti vie personál pôrodnice okamžite poradiť, ukázať, pomôcť. Keď je dieťatko hladné, alebo iba potrebuje podržať v náruči, od začiatku spoznávate jeho prejavy a následne viete okamžite reagovať
  • Úzky telesný kontakt pomáha aj následnému psychickému a telesnému rozvoju Vášho dieťatka

   

  SPÄTNÁ VÄZBA NÁS POSÚVA

  Vážená mamička,
  dúfame že Váš pobyt u nás splnil vaše očakávania k maximálnej spokojnosti  v nezabudnuteľnej chvíli, pri ktorej sa zrodil nový život.

  Pevne veríme, že v tento nevyhnutný  čas, kedy ste boli u nás hospitalizovaná, náš personál urobil všetko preto, aby ste bola spokojná. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete obrátiť na náš personál, alebo ich zaznamenať v dotazníku spokojnosti, ktorý Vám prinesie personál.

  Uvítame, ak si nájdete čas a vyplníte dotazník spokojnosti aj v prípade, že nemáte žiadne požiadavky, podnety.  Vyplnený dotazník prosím vložte do schránky s označením „Dotazníky spokojnosti“. Schránka je umiestená v jedálni Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

  Všetky potrebné informácie o návštevných hodinách, potrebách pre mamičky, či všeobecných informáciách o postupoch a prípravách na zdravotnícke výkony poskytované oddelením.  Nájdete tu aj edukačné materiály pre mamičky, ktoré pomôžu zvládnuť prvé dni so svojim malým dieťatkom.

 • Praktické informácie

  Všetko čo potrebujete vedieť o zdravotnej starostlivosti, príprave či návštevách.

  PÔROD A POPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ

  • Na oddelenie Vás uvedie pôrodná asistentka, ktorá informuje lekára o Vašom príchode.
  • Celý pôrod prebieha na samostatných pôrodných izbách s kompletným zabezpečením pre intímnosť tejto chvíle. Po vstupnom vyšetrení lekárom budete informovaná  ako by mal pôrod prebiehať.
  • K základnej príprave pred pôrodom patrí klyzma a čiastočne oholenie vonkajších rodidiel, ale samozrejme rešpektujeme pranie rodičiek a tieto činnosti nemusia byť realizované.
  • K lepšiemu zvládnutiu pôrodu ponúkame relaxačné pomôcky: fit loptu, muzikoterapiu, sprchu, epidurálnu analgéziu. Lieky na utlmenie bolesti sú tiež dostupné, avšak vždy po doporučení lekára.
  • Nástrih hrádze nie je na našom pracovisku  štandardným výkonom pri pôrode, všetko záleží od priebehu pôrodu a samozrejme Vašom rozhodnutí.
  • Po vybratí /porodení dieťatka Vám bude na požiadanie  priložené na Vaše telo. Po jeho ošetrení a zhodnotení zdravotného stavu aj priložené k prsníku.
  • Po pôrode budete 2 hodiny sledovaná na pôrodnej izbe. Pokiaľ je zdravotný stav Vášho bábätka v poriadku, môže tento čas stráviť s Vami na pôrodnej izbe, na výhrevnom lôžku. Po tejto dobe budete prevezená na lôžkové oddelenie “šestonedelie“.
  • Telefonické informácie o Vašom zdravotnom stave, pôrode a o Vašom dieťati nesmú byť v záujme ochrany Vašich osobných údajov poskytované. Táto služba  je možné iba s Vašim písomným súhlasom, kde uvediete koho môžeme informovať.
  • O ukončení hospitalizácie Vás a Vášho dieťaťa budete včas informovaná ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením. Pri prepustení  Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe sledovania vývoja dieťaťa, prip. Liečby. Taktiež Vám odovzdá „Lekársku prepúšťaciu správu“, ktorú ste povinní po prepustení odovzdať obvodnému lekárovi svoj¬ho dieťaťa najneskôr do troch dní.

   

  PREDPÔRODNÁ PRÍPRAVA

  Pôrodnica Michalovce poskytuje služby  v oblasti psychofyzickej prípravy na pôrod. Obsahom kurzu je príprava na dobré zvládnutie  tehotenstva a pôrodu. Kurz pozostáva zo 8 tematických celkov a  vedie ho certifikovaná pôrodná asistentka.

  Predpôrodná príprava je určená tehotným ženám – prvorodičkám aj viacrodičkám, partnerom a osobám sprevádzajúcim rodičky pri  pôrode. Okrem kurzu ponúka aj možnosť absolvovať predpôrodnú prípravu individuálne s partnerom podľa vlastných požiadaviek, na vybranú tému, vrátane prehliadky pôrodnej izby a oddelenia.

  POTREBNÉ DOKLADY

  Ak ste slobodná – rodný list, v prípade, že novorodenec bude používať priezvisko otca, tak aj prehlásenie o otcovstve, ktoré vydáva matrika; ak ste vydatá-  sobášny list, tehotenský preukaz, preukaz poistenca.

  NÁVŠTEVNÉ HODINY

  PO – NE: 15:00 – 18:00

  ČO SI SO SEBOU VZIAŤ DO PÔRODNICE

  Osobné veci pre Vás:

  uterák, mydlo/sprchovací gél, šampón na vlasy, zubnú kefku a pastu, papierové vreckovky,  obuv- vhodné, aby bola umývateľná, dámske  hygienické vložky, nočnú košieľku, materskú podprsenku, vložky do podprsenky, župan  a lieky ktoré dlhodobo užívate. Všetko si to uložte do menšej tašky.

  Veci pre Vaše bábätko:

  Jednorazové plienky, masť na ošetrenie zadočku, vlhčené utierky.

  Osobné veci pre Vaše bábätko na prevoz domov si nechajte priniesť až v deň prepustenia

  • zavinovačka, v zime fusak
  • dupačky, košieľku v zime aj kombinézu/overal
  • čiapočku podľa ročného obdobia, v zime rukavičky
  • jednorazovú plienku

  Čo si nebrať do nemocnice:

  • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí

  V prípade, že máme pri sebe cennosti, prosím odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte pôrodnú asistentku, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej  úschovy Vašich vecí.

Napíšte nám