služby

Moja pôrodnica v Galante poskytuje služby v nasledovných kategóriách:

 • Pôrodníctvo

  V rámci pôrodnej asistencie a liečebno – preventívnej starostlivosti poskytujeme intrapartálnu, perinatálnu a postnatálnu starostlivosť. Vedieme spontánne  pôrody a poskytujeme asistenciu pri pôrode rizikovým tehotenstvom, zabezpečujeme predpôrodnú starostlivosť od 35. týždňa v rámci čoho zabezpečujeme monitoring plodu.

  PÔRODNÁ SÁLA

  Pôrodná sála prešla kompletnou rekonštruciou a je zabezpečená kompletným materiálno -technickým vybavením na špičkovej úrovni. Prostredie pôrodnice je vytvorené pre rodičky útulne a bezpečne.

  • Na pôrodnej sále sú tri pôrodné izby, z ktorých dve sú nadštandardné s novou pôrodnou posteľou s možnosťou alternatívnych polôh, podľa priania klientky.
  • Zabezpečenie relaxačnej hudby, aromaterapie, použitie fitlopty a hydromasáže na zmiernenie bolestí, bonding.
  • V  rámci pôrodnej asistencie prebieha kompletná edukácia tehotných žien a rodičiek.
  • Umožňujeme prítomnosť otca pri pôrode od príjmu rodičky až dve hodiny po pôrode, čím podporujeme rozvoj vzťahu medzi matkou a dieťaťom a rodinou.
  • Na žiadosť rodičky je možnosť aj odberu krvi z pupočníka.
  • V spolupráci s anestéziologickým oddelením poskytujeme pôrod v spinálnej anestéze a epidurálnej anestéze – podľa dostupnosti anestéziológa
  • Zabezpečujeme aj prípravu a edukáciu otcov o priebehu pôrodu o samotnom pôrode.

  Na oddelení šestonedelia poskytujeme liečebnú a starostlivosť pôrodnej asistencie popôrodnú starostlivosť o šestonedielku aj po pôrode operačným ukončením, čiže intenzívnu starostlivosť.

  Poskytujeme možnosť využitia troch nadštandardných izieb. Štandardne na jednej izbe sú dve matky s deťmi.

  Prebieha edukácia matiek o dojčení a príprava tehotných na včasné prikladanie k prsníku novorodenca, pri poruchách dojčenia a pri zastavení laktácie. Na oddelení poskytuje služby poradkyňa pre dojčenie.

  Edukujeme matky o včasnom vstávaní po operačnom pôrode.

  V rámci liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti poskytujeme starostlivosť o rizikovo tehotné,  o prenášané tehotnosti aj o tehotné s pridruženými chorobami ako infekciami močových ciest, gestačný diabetes, emézy, hypertenzie, atď. Sústavne monitorujeme stav plodu.

  ČASTO KLADNÉ OTÁZKY

  Môže mamičke v izbe, na oddelení pomáhať blízky človek, kým nie je schopná samostatne sa o novorodenca postarať ?

  Áno, po dohovore s primárom, alebo ošetrujúcim lekárom

  Je vo vašom zariadení perinatologické centrum, resp. oddelenie pre novorodencov so zdravotnými komplikáciami, či pre nedonosené deti?

  Sme oddelenie pre fyziologických novorodencov. Ľahké patológie ako sú  ľahká nezrelosť, nekomplikované novorodenecké žltačky a infekcie zostávajú u nás, ťažšie stavy prekladáme do Perinatologického centra v Nových Zámkoch

  Uplatňujete systém Rooming.in, umiestnenie bábätka k mamičke hneď po pôrode a počas šestonedelia? 

  Matka môže byť s dieťaťom počas celej hospitalizácie, ak vládze a stav dieťaťa to dovoľuje.

  Podporujete včasný kontakt medzi mamičkou a dieťaťom tesne po pôrode metódou „koža na kožu“ ?

  Áno, ak to stav dieťaťa a matky dovoľuje. 

  Máte banku materského mlieka na preklenutie obdobia, keď matka ešte nemá dostatok mlieka pre svoje dieťa?

  Nie, dokrmujeme hypoalergénou formulou 

  Poskytujete prepusteným rizikovým novorodencom špecializovanú ambulantnú starostlivosť? 

  V ojedinelých prípadoch. O väčšinu rizikových detí sa stará špecializovaná novorodenecká  ambulancia v Nových Zámkoch. 

  Máte na oddelení laktačnú poradkyňu? 

  Všetky sestry prešli školením a máme na úväzok  aj laktačnú poradkyňu. 

  Ako často môžu príbuzný navštevovať mamičku a novorodenca? 

  Počas návštevných hodín, alebo po dohovore s primárom, pripadne ošetrujúcim lekárom. 

  Usmerňujete mamičky v starostlivosti o bábätko v oblasti 

  Dojčenia: áno 
  starostlivosti o prsníky: áno 
  masáže bábätiek: v potrebných prípadoch 
  životosprávy mamičky po pôrode: áno 
  prebaľovanie a kúpanie bábätiek: áno 

 • Gynekológia

  Činnosť gynekologického oddelenia vychádza z kompletnej diagnostiky a intervenčnej liečby u žien s gynekologickými ochoreniami. Poskytujeme liečebno – preventívnu činnosť a ošetrovateľskú starostlivosť pri diagnostikovaní, liečbe zápalových ochorení vnútorných aj vonkajších rodidiel, vykonávame ošetrovateľskú starostlivosť predoperačnej a pooperačnej starostlivosti o ženy.

  Do činnosti zahrňujeme ošetrovateľskú starostlivosť pri diagnostikovaní ochorení ženských pohlavných orgánov. Poskytujeme liečbu, diagnostiku a operačné výkony – transabdominálne operácie, laparoskopie a transcervikálnu hysteroskopiu. Poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť o ženy v infertilnom veku. V rámci toho vykonávame asistencie pri vykonávaní hysterosalpingografii.

  Oddelenie má 25 postelí + jednu nadštandardnú izbu a v rámci jednodňovej chirurgie  4 postele.

  Naše oddelenie má dlhodobú tradíciu v mamológii. Poskytujeme komplexnú starostlivosť o prsníky zameranú na diagnostiku,  liečbu a ďalšie sledovanie prsníkových ochorení. Vykonávame špeciálne vyšetrenia ultrazvukové s možnosťou odberu aspiračnej cytológie a cor cut biopsie. V rámci spolupráce s rádiologickým oddelením poskytujeme mamografické vyšetrenia a následne podľa potreby operačnú liečbu,  (extirpácie, limitované výkony, radikálne mastektómie, extirpáciu lymfatických uzlín atď.).

  V rámci hospitalizácie poskytujeme pooperačnú starostlivosť, edukáciu žien o primárnej a sekundárnej prevencii ochorení  prsníkov. Pacientky dispenzarizujeme a zabezpečujeme  pravidelné kontroly.

  Obvodný gynekológ zahlasuje pacientku na operáciu na prijímaciu ambulanciu, kde dostane termín spravidla do 2 týždňov (termín hlavne závisí od poslednej menštruácie pacientky). Pacientka nastúpi na hospitalizáciu v deň pred plánovanou operáciou.

  Výkony gynekologických operácii, ktoré sú zaradené do JZS sú prevažne (75 %) akútne. Operáciu prsníkov sa plánuje. Po odoslaní pacientky obvodným gynekológom na oddelenie sú zaraďované hneď na vykonanie zákroku.

 • Neonatológia

  Novorodenecké oddelenie v Galante je súčasťou detského oddelenia. O deti sa stará skúsená atestovaná neonatologička a sestry vyškolené v intenzívnej starostlivosti o novorodenca. Na službách sa podieľajú všetci lekári detského oddelenia. Pracujeme v systéme rooming-in, čo znamená, že dieťa je spolu s mamičkou počas celých 24 hodín, samozrejme podľa zdravotného stavu novorodenca a matky.

  NAŠA PONUKA

  • Monitorovanie dychu. Každé dieťa, ktoré nie je pri matke  je  po pôrode monitorované monitorom dychu.  Detekcia sa vykonáva cez matrac, dieťa nie je priamo v kontakte so senzorovou podložkou.
  • Monitorovanie novorodeneckej  žltačky bilirubinometrom. Kožné  meranie bilirubínu je jednoduchou, jemnou a bezbolestnou alternatívou k tradičným skríningom žltačky. Vyšetrenie nespôsobuje bolesť a stres pre dieťatko ani pre jeho rodičov. Až pri vysokých nameraných  hodnotách je potrebný odber krvi.
  • Liečba fototerapiou. Pri výskyte novorodeneckej  žltačky  je dieťa  liečené fototerapiou – modrým svetlom. Bábätko je uložené do  inkubátora pod fotolampu,   monitorovené pulzným oxymetrom, alebo  monitorom dychu a sledované personálom novorodeneckého úseku. Mamičky chodia dieťa prikladať k prsníku v pravidelných intervaloch.
  • Liečba porúch popôrodnej adaptácie. Na zvládnutie   porúch   popôrodnej adaptácie novorodenca  sú na oddelení okrem skúseného personálu  k dispozícii 3   intenzívne inkubátory,  2 novorodenecké ventilátory, monitory aj infúzne pumpy. Menej závažné prípady sú zvládnuté na oddelení. Pri závažnejších   problémoch u novorodenca je  po jeho stabilizácii  zabezpečený preklad dieťaťa do Perinatologického centra v Nových Zámkoch.
  • Skríningové vyšetrenia. Počas hospitalizácie sú urobené  všetky povinné skríningové vyšetrenia: skríning fenylketonúrie, kongenitálnej hypotyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie, cystickej fibrózy, a ďalších 13 metabolických a dedičných porúch, vyšetrenie sluchu pomocou TOAE- transientných otoakustických emísií, vrodeného sivého zákalu šošovky, sonografické vyšetrenie   obličiek, vyšetrenie postduktálnej saturácie kyslíka, zostúpenia semenníkov u chlapcov a pulzácie na stehennej tepne. V indikovaných prípadoch  je zabezpečené  aj neurologické vyšetrenie s  USG mozgu a kardiologické vyšetrenie s echokardiografickým vyšetrením  srdca.
  • Edukácia mamičiek. Všetky mamičky sú postupne  zaučené  v prebaľovaní, kúpaní novorodenca, v starostlivosti o prsníky a dojčení,  o životospráve dojčiacej matky.  Rozvoj laktácie je podporovaný  včasným priložením dieťaťa k prsníku hneď po narodení. Všetky novorodenecké  sestry prešli školením v laktačnom poradenstve, okrem toho pracuje na dohodu aj laktačná poradkyňa, ktorá je ochotná spolupracovať s mamičkami aj po prepustení z nemocnice. Našou  snahou je, aby každý novorodenec odchádzal z pôrodnice zdravý a  výlučne dojčený.

   

  EDUKAČNÉ MATERIÁLY

  • Prebaľovanie
  • Kúpeľ novorodenca
  • Dojčenie
  • Životospráva počas dojčenia
  • Starostlivosť o prsia počas dojčenia
  • Stravovanie v šestonedelí
 • Pobyt na oddelení

  Snažíme sa, aby pobyt na našom oddelení bol pre Vás čo najpríjemnejší. Máme zavedený kompletný Rooming-in systém, štandardné a 3 nadštandardné izby, možnosť návštev priamo na izbách.

  Štandardné izby sú 2 posteľové, na každej izbe sú postieľky pre bábätká, prebaľovací pult, vanička na kúpanie bábätiek. Jedná sa o tzv. bunkový systém, vždy pre 2 izby je spoločná toaleta.

  Všetky izby a celé oddelenie boli nedávno vymaľované, niektoré zariadenie na izby bolo zakúpené nové.

  Na chodbe je spoločná kúpeľňa – novozrekonštruovaná.

  Na oddelení sú aj 3 nadštandardné izby, vybavené novým nábytkom, prebaľovacím pultom, vaničkou na kúpanie bábätka, sedačkou, televízorom, ku každej nadštandardnej izbe prislúcha vlastná kúpeľňa s toaletou.

  Jedna nadštandardná izba je vybavená ako rodinný apartmán – s dvojposteľou a možnosťou pobytu manžela (prípadne iného rodinného príslušníka) počas celého pobytu mamičky s bábätkom na našom oddelení. Poskytujeme 50% zľavu na pobyt na tejto izbe pre poistenkyne poisťovne Dôvera.

  ROOMING-IN

  Na oddelení je kompletný Rooming-in systém, ktorý má obrovské výhody pre mamičku a hlavne pre bábätko

  • bábätká sú pokojnejšie, keď sú pri svojej mamičke, keď počujú jej hlas a cítia jej prítomnosť
  • mamičky sú pokojnejšie, keď majú svoje dieťatko stále pri sebe, vidia ho, učia sa oňho starať, rýchlejšie sa rozvíja laktácia, majú menej problémov s dojčením.

  Na našom oddelení podporujeme dojčenie, pri ktorom pomáhajú skúsené novorodenecké sestry a taktiež laktačná poradkyňa. Počas pobytu na oddelení novorodenecké sestry pomáhajú mamičke naučiť sa okúpať bábätko, prebaliť ho, postarať sa oňho – čo oceňujú najmä prvorodičky.

  PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

  Naše oddelenie je vybavené všetkými prístrojmi potrebnými pre poskytnutie kvalitnej zdravotnej starostlivosti  /CTG prístroje na monitorovanie oziev plodu a kontrakcií počas pôrodu, USG prístroje, inkubátory, monitory dychu pre všetkých novorodencov, foto lampy a pod./

  Všetka naša starostlivosť je určená predovšetkým mamičkám a ich bábätkám. Sme tu pre Vás a radi by sme boli, keby ste svoj názor na naše oddelenie a starostlivosť, ktorá Vám bola poskytnutá, prejavili napríklad vyplnením Dotazníka spokojnosti hospitalizovaných pacientov, ktorý môžete anonymne vyplniť počas pobytu na našom oddelení, prípadne mailom či listom. Ďakujeme.

 • Praktické informácie

  Všetko čo potrebujete vedieť o zdravotnej starostlivosti, príprave či návštevách.

  NÁVŠTEVNÉ HODINY

  Pondelok – Nedeľa  od 15:00 do 17:00
  Na nadštandardných izbách sú návštevné hodiny neobmedzene.

  ČO SI VZIAŤ SO SEBOU DO PÔRODNICE

  Doklady: tehotenská knižka, preukaz poistenca, občiansky preukaz, sobášny list, prípadne prehlásenie z matriky o otcovstve (priezvisku dieťaťa), ak nie sú rodičia zosobášení

  Pre mamičku: vložky (pôrodnícke), podložky, toaletné potreby (sprchový gél, krém, kefka, zubná pasta a pod), papierové vreckovky, uterák, nočné košele na dojčenie, podprsenku pre dojčiace mamičky, vložky do podprsenky, papuče, umývateľné prezuvky do sprchy, župan, lieky, ktoré dlhodobo užívate

  Pre dieťatko: jednorazové plienky, vlhčené utierky, krém na zadoček, vatové tyčinky, kefka na vlásky, mäkký uterák alebo bavlnené plienky, oblečenie na cestu domov – stačí priniesť v deň odchodu

  Čo si nebrať do pôrodnice: šperky, väčší obnos peňazí

  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

  • V našej pôrodnici máme možnosť viesť poradňu pre mamičky v poslednom mesiaci tehotenstva – od 36. týždňa gravidity Vás môže Váš gynekológ odoslať do našej poradne pre tehotné. Môžete prísť v stredu alebo v piatok od 8:00 hod na X. poschodí Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., treba si priniesť zo sebou tehotenskú knižku, výsledky všetkých vyšetrení v tehotenstve, ktoré máte u seba a preukaz poistenca.
  • Počas týchto tehotenských poradní Vás vyšetrí jeden z našich oddelenských lekárov, vykoná sa Vám vyšetrenie CTG a ultrazvukové vyšetrenie bábätka.
  • V prípade, že prichádzete na pôrod, môžete prísť priamo na pôrodnú sálu (neprechádzate cez Centrálny príjem nemocnice).
  • Na pôrodnej sále Vás prijme pôrodná asistentka, spraví Vám CTG vyšetrenie a privolá službukonajúceho lekára, ktorý Vás vaginálne vyšetrí, spraví ultrazvukové vyšetrenie plodu a vyhodnotí celkový nález. Oboznámi Vás s ďalším postupom.
  • K príprave pred pôrodom patrí oholenie hrádze a klystír. Tieto úkony môžete, samozrejme, odmietnuť.
  • 1. doba pôrodná prebieha na tzv. vzdychárni – na našej pôrodnici sa jedná o 2 dvojposteľové izby, ku ktorým prislúcha sprcha a 2 toalety.
  • Naša pôrodnica bola tento rok novozrekonštruovaná a vybavená kompletne novým zariadením, rovnako boli zrekonštruované aj sprcha a toalety.
  • Samotný pôrod prebieha v samostatných pôrodných boxoch, ktoré sú 3, z toho 2 vybavené novými, polohovateľnými pôrodníckymi lôžkami, na ktorých si môžete zvoliť polohu počas pôrodu.
  • K príjemnému a zdarnému priebehu pôrodu iste prispieva aj možnosť aromaterapie, muzikoterapievoľný pohyb počas celého pôrodu, pobyt v sprche, ktorý doporučujeme. Poskytujeme možnosť epidurálnej analgézie, podávame aj lieky na utlmenie bolesti – po doporučení a ordinácii lekára.
  • Nástrih hrádze nevykonávame ako štandardný úkon, len v prípade nutnosti, po posúdení lekárom, ktorý vedie pôrod.
  • Bezprostredne po pôrode, ak to zdravotný stav dieťatka dovoľuje, ukladáme bábätko mamičke na bruško, nechávame dotepať pupočník a po osušení bábätko prikladáme k prsníku.
  • Po pôrode ostáva mamička na pôrodnej sále ešte 2 hodiny, následne je prevezená na oddelenie šestonedelia.
  • Počas celej doby pôrodu je možnosť sprevádzanie mamičky oteckom, či iným rodinným príslušníkom.
  • Štandardný čas pobytu mamičky a bábätka na oddelení šestonedelia po pôrode je 4×24 hodín.
  • O prepustení budete informovaná svojim izbovým lekárom, ktorý Vám aj odovzdá prepúšťaciu správu, ktorú ste povinná odovzdať svojmu obvodnému gynekológovi. Zároveň dostanete aj prepúšťaciu správu pre Vaše bábätko, ktorú odovzdáte obvodnému pediatrovi – je potrebné vybaviť si pediatra ešte pred pôrodom, jeho meno budete zahlasovať novorodeneckej sestre.

Napíšte nám