Aktuality, Koronavirus, Svidník    17.03.2020

Mimoriadny oznam pre pacientov svidníckej nemocnice

V súvislosti s prebiehajúcou mimoriadnou situáciou, ktorá bola vyhlásená vládou Slovenskej republiky v záujme zvládnutia COVID-19 a na základe Usmernenia hlavného hygienika SR, nemocnica Svidník prijala v posledných dňoch ďalšie opatrenia.

Nemocnica Svidník zrušila:

 • všetky plánované operačné výkony. Naďalej bude zabezpečovaná neodkladná operačná liečba, ak si to zdravotný stav pacienta bude vyžadovať
 • všetky plánované hospitalizácie. Akútne stavy sú naďalej prijímané na hospitalizáciu.
 • zrušila všetky plánované rehabilitačné procedúry
 • plánované CT vyšetrenia, rádiologické a ultrazvukové vyšetrenia. Neodkladné CT vyšetrenia,  rádiologické/ultrazvukové vyšetrenia budú realizované v pohotovostnom režime
 • plánované odberové dni darcov krvi
 • plánované ambulantné výkony.

Pre pacientov s podozrením na COVID-19 je zriadená v rámci pohotovostného vstupu nemocnice Svidník samostatná ambulancia a to v priestore chirurgickej ambulancie, s cieľom oddeliť pacientov s podozrením na koronavírus od ostatných pacientov a personálu.

Pacienti, ktorí budú potrebovať chirurgické ošetrenie sa môžu hlásiť priamo na Chirurgickom oddelení.

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast je presťahovaná do Pediatrickej ambulancie pri lôžkovom oddelení Pediatrie na 3. poschodí, pavilónu „B“.

Ambulantná pohotovostná služba  pre dospelých je presťahovaná na Internú príjmovú ambulanciu, pri lôžkovom Internom oddelení, časť ženy, 1. poschodie pavilónu „A“.

Samostatné pracovisko pre pacientov s podozrením na koronavírus má svoj samotný vstup, výrazne označený.

Táto ambulancia je nepretržite k dispozícii pre pacienta, ktorý vykazuje symptómy tohto ochorenia:

 • horúčka nad 38°C
 • kašeľ a kýchanie
 • bolesti svalov
 • dusivý kašeľ s bolesťou na hrudníku
 • návšteva oblasti s výskytom COVID-19
 • kontakt s infikovanou osobou

Dôrazne žiadame, aby pacient s podozrením na koronavírus nevstupoval do inej časti nemocnice – vstupuje iba do pohotovostného bloku nemocnice Svidník, vstup z hlavného parkoviska pri nemocnici, zreteľne označený – KORONAVÍRUS SAMOSTATNÉ PRACOVISKO.

V nemocnici Svidník naďalej platí prísny zákaz návštev. Nechoďte k lekárovi, ak to nie je nevyhnutné, využite predpisovanie liekov cez e-recept telefonickým kontaktovaním ambulancie Vášho praktického lekára.

Z dôvodu zabezpečiť  bezpečný pobyt v nemocnici je od 18. 3. 2020 otvorený iba vstup/výstup do/z nemocnice a to hlavný vstup do nemocnice – bližšie k Internému odd., časť muži.

Vstup bude kontrolovaný poverenými zamestnancami nemocnice, v zmysle  sledovania telesnej teploty u všetkých vstupujúcich do nemocnice.

Pri zvýšených teplotách  budú klienti, ale aj zamestnanci,  odkláňaní mimo bežnú prevádzku nemocnice. Pokiaľ klient nemá tvárovú masku, resp. šatku  je mu neodkladne poskytnutá.

Pacient, ktorý zároveň uvádza aj iné príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest s anamnézou cestovania alebo pobytu v rizikových oblastiach 14 dní pred objavením sa príznakov, resp. bol v posledných 14 dňoch v úzkom kontakte s potvrdeným, alebo pravdepodobným prípadom COVID-19 je odoslaný na KORONAVÍRUS SAMOSTATNÉ PRACOVISKO, kde službukonajúci lekár  po zhodnotení celkového stavu klienta, v úzkej spolupráci s príslušným regionálnym hygienikom regionálneho úradu verejného zdravia (RÚVZ), stanoví ďalší postup.

Pacient pri podozrení na ochorenie COVID-19, až do  doby obdržania výsledkov, môže byť:

 1. ponechaný v domácej izolácii so symptomatickou liečbou (potrebné sledovanie vývoja zdravotného stavu)
 2. transportovaný na infektologické pracovisko prostredníctvom poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby

Pre verejnosť je zriadená nonstop infolinka ku koronavírusu. Na telefónnom čísle 02/32323838 pacientom z celého Slovenska 24 hodín denne poradia vyškolení pracovníci, ako ďalej postupovať, ak majú príznaky respiračného ochorenia.

To, ako sa bude nasledujúce dni až týždne vyvíjať pandémia COVID-19 záleží od každého jedného obyvateľa.

 • Dôkladne zvážte akýkoľvek pohyb mimo domu, či je nevyhnutný.
 • Pokiaľ patríte do kategórie ľudí, ktorí musia byť v povinnej karanténe 14 dní, prosíme, nepodceňujte jej význam.
 • Vstupnou bránou infekcie je nosová sliznica a ústa. Práva tie si treba chrániť nosením ochrannej masky.
 • Keď vidíte človeka, ktorý má príznaky respiračného ochorenia, vyhýbajte sa priamemu kontaktu s danou osobou.
 • Je potrebné úplne vynechať podávanie rúk a dbať na zvýšenú a správnu hygienu rúk. Dôležité je umývanie si rúk mydlom a vodou, ak nemáte možnosť, priebežne si ruky dezinfikujte. Nedotýkajte sa rukami tváre, nosa, úst a očí.
 • Vyhýbajte sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí. Preto zvážte v týchto dňoch aj potrebu nakupovania. V rámci rodiny majte jedného, ktorý bude tento nákup realizovať.

Správajme sa zodpovedne viac ako po iné dni, iba tak dokážeme zvrátiť pandémiu COVID-19.

V nemocnici pravidelne zabezpečujeme aj postrekovačmi veľkoplošnú dezinfekciu verejných miest – schodiská, lavičky, výtahy.Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 08.04.2020

Manuál, vďaka ktorému ošetrí pacienta s koronavírusom aj neinfektológ

Odborníci siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare pripravili klinický protokol pre manažment pacientov s podozrením, prípadne pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.

Aktuality 08.04.2020

Vranovská nemocnica má pre pacientov s koronavírusom vyčlenených zatiaľ 40 lôžok

Nemocnice siete Svet zdravia, vrátane vranovskej nemocnice, po vyhlásení núdzového stavu pre lôžkové zdravotnícke zariadenia aktivovali svoje pandemické plány a reprofilizovali vybrané časti lôžkových oddelení na COVID oddelenia.

Aktuality 08.04.2020

Topoľčianska nemocnica má COVID oddelenie

Nemocnice siete Svet zdravia, vrátane topoľčianskej nemocnice, po vyhlásení núdzového stavu pre lôžkové zdravotnícke zariadenia aktivovali svoje pandemické plány a reprofilizovali vybrané časti lôžkových oddelení na COVID oddelenia.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO