Aktuality, Svet Zdravia, Humenné, Michalovce, Trebišov, Vranov nad Topľou    27.08.2018

Medici si skúšali, ako funguje reálna nemocnica

Aké je to byť pri reálnom pôrode či asistovať pri skutočnej chirurgickej operácii - aj to si celý tento týždeň skúšala dvadsiatka vybraných študentov slovenských i českých lekárskych fakúlt. V štyroch nemocniciach na východe Slovenska sa totiž konal Letný camp medikov. V Michalovciach, Trebišove, Humennom a Vranove nad Topľou si študenti skúšali prácu lekára a zisťovali, ako funguje skutočná nemocnica. V tímoch pritom pracovali na súťažnom zadaní a piati medici si tak domov odniesli i víťazné poháre.

„Oproti prvým ročníkom, kedy medici prichádzali na letný camp najmä zo zvedavosti, má už dnes táto akcia svoje meno. Študenti sa hlásia, aby sa medzi lekárskymi tímami naučili veľa nových vecí a videli, ako vyzerá reálna praktická medicína. Takú možnosť často počas štúdia nemajú,“ hovorí generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare MUDr. Vladimír Dvorový.

„Letný camp organizujeme nielen preto, aby sme medikom povedali viac o trendoch v modernej medicíne, ale aj preto, aby sme sa od nich dozvedeli, v čom vidia problémy v zdravotníctve. Títo mladí ľudia budú čoskoro pracovať možno aj v našich nemocniciach a ja verím, že budú spolu s nami meniť slovenské zdravotníctvo k lepšiemu,“ dodal Dvorový.

Zažili, ako funguje skutočná nemocnica

Na dvadsiatku vybraných študentov, ktorí sa rozhodli v lete obetovať časť prázdnin a venovať sa štúdiu, počas celého týždňa čakala prax, odborné workshopy a prednášky. Každý deň po skorom budíčku vyrážali v štyroch tímoch zo Zemplínskej Šíravy do jednej z okolitých nemocníc Sveta zdravia. Už o 8.00 h začínali praxovať na rôznych oddeleniach. V Michalovciach navštívili centrálne operačné sály a urgentný príjem, v Trebišove zase pracovisko očnej jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS), otorinolaryngológie (ORL) či chirurgický klaster. Zúčastnili sa na operáciách a mohli lekárom aj asistovať.

„Kemp nám poskytol veľmi veľa možností vidieť a vyskúšať si rôzne spektrum vecí. Počas tohto týždňa sme toho zažili viac, ako počas roka štúdia na fakulte. Ja som mala napríklad možnosť asistovať pri výbere polypa z nosa na ORL v trebišovskej nemocnici, kde pracuje veľmi dobrý kolektív lekárov,“ hovorí účastníčka kempu Mercedes Repka, druháčka na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V Humennom medici zavítali na novorodenecké a ortopedické oddelenie či sledovali operačný zákrok, pri ktorom sa vymieňal poškodený kĺb za umelý. Vo Vranove nad Topľou zase napríklad zažili skutočný pôrod. V nemocniciach si v rámci workshopov na figuríne skúšali, ako intubovať a resuscitovať novorodenca či na kuracom stehne, ako zašiť ranu. Riaditelia nemocníc a primári oddelení pritom študentom ukázali aj iné časti nemocnice a medici sa mohli zúčastniť operácií podľa vlastného výberu. Program sa tak do veľkej miery prispôsoboval záujmu študentov.

„V kempe sa mi veľmi páčilo, lebo som sa dostal k rôznym výkonom, videl rôzne vyšetreniam a typy operácií, ktoré sú málo časté a v škole ich preto mnohokrát ani nezažijeme,“ hovorí štvrták Andrej Dolinský z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Po celom dni v nemocniciach medikov čakali ešte večerné prednášky aj na nemedicínske témy. Diskutovalo sa o tímovej spolupráci, o inováciách v zdravotníctve, jeho financovaní a tiež o bezpečnosti pacienta a kvalite zdravotnej starostlivosti.

„Myslím si, že mladí lekári odchádzajú zo Slovenska nielen kvôli finančnému ohodnoteniu, ale komplexu vecí. Napríklad, že sa nedostanú k vyšším výkonom, nemajú k dispozícii potrebné medicínske vybavenie a nemocnica je bez vízie,“ dodal medik Andrej. Na kempe tak mali študenti možnosť s odborníkmi diskutovať aj o tom, ako slovenské zdravotníctvo posúvať ďalej.

V tímoch aj súťažili

Počas posledného dňa medici vo svojich tímoch (žltý, modrý, červený a zelený) pracovali na súťažných zadaniach. Na chvíľu sa mali stať manažmentom nemocnice a vytvoriť stratégiu, ktorej cieľom je radikálne zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta. Svoje riešenie mali pritom pripraviť pod heslom Čo nevieme merať, nevieme ani riadiť.

Riešili tak dekubity či nozokomiálne nákazy, starostlivosť o rodičky, bezpečnosť pacienta s infarktom myokardu či dĺžku hospitalizácie. Hrali scénky aj kreslili. Jeden z tímov tiež vytvoril nemocnicu Svet bezpečia. Jednotlivé prezentácie pritom hodnotil manažment Sveta zdravia spolu s riaditeľmi nemocníc.

Víťazom sa stal žltý tím, ktorý tvorili Jana Eštoková (druháčka na LF UPJŠ Košice), Lenka Veverková (tretiačka na LF MU Brno), Dávid Vaško (štvrták na LF UPJŠ Košice), Michaela Gašparíková (piatačka na LF UK Bratislava) a Jaroslav Derco (štvrták na 1. LF UK Praha).

Študenti prišli na camp zo slovenských aj českých lekárskych fakúlt. Tento rok mala najpočetnejšie zastúpenie LF UPJŠ Košice (8 účastníkov), nasledovala LF UK Bratislava (6 účastníkov), LF MU Brno (3 účastníci), JLF UK Martin (2 účastníci) a 1. LF UK Praha (1 účastník).

Kľúčové fakty o Letnom campe medikov 2018:

 • Akcia je určená pre študentov lekárskych fakúlt, odbor všeobecné lekárstvo, ktorí ukončili 2. ročník.
 • Termín konania akcie je od 19. do 25. augusta 2018.
 • Miesto konania akcie je Zemplínska šírava, hotel Eurobus.
 • Odborná časť akcie sa uskutoční v nemocniciach Sveta zdravia v Michalovciach, Trebišove, Vranove nad Topľou a Humennom.
 • Študenti absolvujú prax počas jedného týždňa na vybraných oddeleniach:
  • Michalovce: centrálne operačné sály, urgentný príjem;
  • Trebišov: očná JAS, ORL JAS, chirurgický klaster;
  • Humenné: oddelenie ortopédie-operačné zákroky TEP, oddelenie neonatológie- tréning resuscitácie patologických novorodencov;
  • Vranov nad Topľou: oddelenie chirurgie-operačné zákroky, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie;
 • Maximálna kapacita účastníkov je 20 študentov.
 • Oficiálnym jazykom akcie je slovenčina.
 • Účasť na akcii Letný camp medikov 2018 je BEZPLATNÁ.
 • Účastníci akcie získavajú certifikát o absolvovaní odbornej stáže.
 • Študenti prišli zo slovenských aj českých lekárskych fakúlt. Zastúpenie mala LF UPJŠ Košice (8 účastníkov), LF UK Bratislava (6 účastníkov), LF MU Brno (3 účastníci), JLF UK Martin (2 účastníci) a 1. LF UK Praha (1 účastník);

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 15.02.2019

Na darovanie krvi v Spišskej Novej Vsi lákali aj bubnovačkou

Do spišskonovoveskej nemocnice na Valentína zavítali snehuliak Olaf, Edo Drewo ako živý strom, choduliari, žonglér Stano či tanečné duo Heads Ball Ladies. A po ceste so sebou volali všetkých, ktorí chceli urobiť dobrý skutok a darovať krv. Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves totiž 14. februára organizovala Valentínsku kvapku krvi.

Virtuálna anatomická učebňa

Aktuality 13.02.2019

Školy môžu súťažiť o virtuálnu anatomickú učebňu

Aké svaly má človek v tele, kadiaľ prechádzajú cievy či z koľkých častí sa skladá kostra sa môžu učiť študenti stredných zdravotníckych škôl v 3D priestore. V súťaži, ktorú organizuje Svet zdravia, Samsung a Virtual Medicine, totiž môžu pre svoju školu získať zriadenie virtuálnej anatomickej učebne. Stačí, ak svoju školu zaregistrujú na www.ucebnavau.sk a natočia videoprezentáciu, čas majú do 10. marca.

Valentínska kvapka krvi v Nemocnici Svet zdravia Svidník

Aktuality 13.02.2019

Láska ma veľa podôb

Výstižný výrok pre Valentínsku kvapku krvi. Táto  kampaň trvá tento rok od 14.02.2019 do 21.03.2019. Nemocnica Svet zdravia Svidník sa taktiež zapojila do tejto kampane a v každú pracovnú stredu na Hematologicko – transfúziologickom oddelení môžu darcovia krvi prísť pomôcť inému človeku v zdravotnej núdzi aj takouto formou.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO