Aktuality, Svet Zdravia, Spišská Nová Ves    31.10.2018

Medaila pre primára neurologického oddelenia spišskonovoveskej nemocnice

Výbor Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti (SNpS) vydal osobitú medailu prof. Cigánka udeľovanú členom spoločnosti za prínosnú činnosť, ideu, úvahu, jedinečnú aktivitu s evidentným pokrokom v oblasti rozsiahlej škály neuropsychiatrických ochorení.

V roku 2018 za aktivity posúvajúce tento odbor evidentne progresívne ju obdržal MUDr. Miloslav Dvorák, PhD. – primár neurologického oddelenia v Nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves.

Medaila zároveň predstavuje samostatnosť a význam neuropsychiatrie ako samostatnej lekárskej disciplíny v rovine ako teoretickej tak klinicky aplikovateľnej, aby zúžitkovala tento odbor. Všetky spoločensko-medicínsky vyspelé krajiny neuropsychiatriu v tomto zmysle akceptujú a rozvíjajú. Preto sa SNpS bude usilovať približovať k týmto hodnotám.

 

Oceňujú ho aj pacienti

Pacient Jaroslav Garčár s manželkou popisujú svoju vďačnosť nasledovne: “Chceli by sme sa poďakovať vedeniu spišskonovoveskej nemocnice a neurologickému oddeleniu pod vedením primára MUDr. Miroslava Dvoráka a celému tímu za dobre vykonanú prácu a ľudský prístup. Bol som veľmi spokojný zo strany pána primára za čo mu patrí vrelá vďaka. Taktiež patrí vďaka lekárom, sestričkám, sanitárom a tiež aj upratovačkám.”

Neurologické oddelenie spišskonovoveskej nemocnice

Je vysoko špecializované, kvalitné, moderne zariadené lôžkové neurologické oddelenie, ktorého súčasťou je jednotka intenzívnej starostlivosti, aj ambulantná časť, pozostávajúca z príjmovej, neurologickej, neurofyziologickej ambulancie, ako aj vertebrologickej poradne a infúzneho stacionára.

Oddelenie je zamerané na diagnostiku a liečbu pacientov s cerebrovaskulárnymi chorobami, vertebrogénnymi problémami, demyelinizačnými ochoreniami, epilepsiou a inými záchvatovými chorobami, Parkinsonovou chorobou a parkinsonskými syndrómami, syndrómami demencie, neurodegeneratívnymi ochoreniami CNS, bolesťami hlavy, abnormálnymi pohybmi a inými nielen neurologickými klinickými jednotkami.

Neurologické oddelenie je kompetenčným centrom v odbore neurológia pre celú sieť nemocníc Sveta zdravia.Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Blog 26.06.2019

Správna nosová hygiena dôležitá aj u malých detí

Najdôležitejšie v liečbe zápalu stredného ucha je odstrániť alebo zmierniť príčinu. Teda liečiť u pacienta nádchu, a to opakovaným odsávaním obsahu z nosovej dutiny alebo vyfúkaním hlienov z nosa a kvapkami do nosa.

Aktuality 25.06.2019

Pomáhame k lepšiemu zdraviu

Čisté ruky sú základom dobrej hygieny. Ich správne a pravidelné umývanie je preto jedným z najúčinnejších opatrení proti prenosu mikroorganizmov a vzniku rôznych ochorení.

Blog 24.06.2019

Je neliečený zápal stredného ucha nebezpečný?

Aj keď sa väčšina zápalov stredného ucha sa vylieči spontánne, opakované alebo ťažké zápaly stredného ucha môžu mat za následok vážne komplikácie, prípadne trvalé následky na zdraví dieťaťa.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO