Aktuality, Blog, Koronavirus, Procare, Svet Zdravia, Koronavirus    08.04.2020

Manuál, vďaka ktorému ošetrí pacienta s koronavírusom aj neinfektológ

Odborníci siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare pripravili klinický protokol pre manažment pacientov s podozrením, prípadne pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.

Spojili sa najlepší odborníci z rôznych pracovísk po celom Slovensku a za 72 hodín vytvorili jednoduchý manuál, vďaka ktorému dokáže pacienta s koronavírusom liečiť aj neinfektológ, chirurg, očný lekár, respektíve ošetrovať sestra. Sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare dnes predstavila deväťstranový klinický protokol, ktorý jednoduchým spôsobom sumarizuje najpodstatnejšie údaje z národného štandardu a aktuálnej zahraničnej odbornej literatúry.

V prípade masívneho nárastu pacientov s koronavírusom, kedy budú do ich manažmentu zapojení aj lekári rôznych špecializácií.

Zdravotníci budú tak mať v rukách rýchly a jasný návod, ako správne postupovať. Sieť ponúka celý set metodických dokumentov na inšpiráciu aj ostatným nemocniciam a je pripravená na ďalšiu odbornú diskusiu.

„Už viac ako mesiac sa v našich nemocniciach pripravujeme na situáciu, keď budeme potrebovať hospitalizovať veľké množstvo pacientov s ochorením COVID-19. Spustili sme pandemické plány, rozdelili nemocnice na infekčnú a neinfekčnú zónu a reprofilizovali doterajšie pracoviská na COVID oddelenia.

Pred 11 našimi pracoviskami sú zriadené mobilné odberové miesta, všade funguje triáž pacientov a neustále sa snažíme dopĺňať zásoby liekov a ochranných pracovných pomôcok.

Časť personálu, ktorý dnes nie je pre zrušenie plánovaných operácií v nemocnici potrebný, zostáva doma v pohotovosti, aby sa neinfikoval a mohol byť nemocnici veľkou oporou, ak by koronavírus na Slovensku naplno prepukol. Neustále sa školíme, ako správne postupovať, pričom na dennej báze ošetrujeme desiatky pacientov s podozrením na COVID-19. Doteraz nik z nášho personálu nebol infikovaný.

Aby každý náš zdravotník dokázal promptne a správne reagovať v prípade núdze, naši odborníci vytvorili v enormne krátkom čase komplexný metodický manuál, ktorý nám má pomôcť nezaváhať a nepochybiť. Vďaka všetkým týmto opatreniam sme dnes už dobre pripravení na možný nárast pacientov s ochorením COVID-19,“ uviedol generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Vladimír Dvorový.

Každá nemocnica a poliklinika siete uskutočňuje triáž pacientov pri vstupe a má zriadené buď samostatné koronavírus pracovisko či ambulanciu alebo COVID oddelenie. Nemocnice celkovo v červenej, infekčnej zóne dokážu vyčleniť pre pacientov s koronavírusom až 650 reprofilizovaných lôžok. Túto kapacitu by mali postupne uvoľňovať v dvoch až troch vlnách podľa potreby s ohľadom na počet pacientov.

Sieť má tiež celkovo k dispozícii 110 umelých pľúcnych ventilátorov.

Približne polovicu dokáže využiť pre pacientov s komplikovaným priebehom ochorenia COVID-19. Pred 11 pracoviskami siete sú aktuálne zriadené mobilné odberové miesta, a to buď v spolupráci so súkromnými laboratóriami Alpha medical alebo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Ďalšie štyri pracoviská sa na zriadenie takýchto miest pripravujú. Dosiaľ nemocnice uskutočnili vyše 1800 odberov, z čoho bolo 1100 v rámci mobilných odberových miest. Z toho počtu výsledky testov ochorenie potvrdili len u deviatich pacientov.

Ako protokol vyzerá a čo obsahuje?

„Klinický protokol rieši manažment pacientov s podozrením, prípadne pozitívne testovaných na koronavírus. Čiastočne sa už používa, keďže v nemocniciach Svet zdravia už máme prvých pacientov s ochorením COVID-19. Primárne je však určený na fázu pandémie, keď budú denne pribúdať desiatky až stovky nových pacientov.

Protokol poskytuje návod, ako postupovať v takejto situácii a obsahuje súbor opatrení, ktoré treba vykonať v rámci diagnostiky a liečby. Pomôže lekárom, ktorí nie sú špecialisti na infekčné choroby, no ktorí sa budú musieť tiež podieľať na riešení infekčných pacientov a vedieť správne postupovať. Protokol by sme radi dali na užívanie či inšpiráciu aj ostatných zdravotníckym zariadeniam a keďže je to živý dokument, je pripravený na prípadné doplnenia či úpravy,“ vysvetľuje medicínsky riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Róbert Hill.

Klinický protokol sa skladá z niekoľkých častí

Zahŕňa vstupný filter pacientov s podozrením na COVID-19 a skórovací systém na odhalenie osôb s rizikom závažného priebehu ochorenia. Každý pacient s podozrením na infekciu podstupuje ďalšie vyšetrenia v červenej, infekčnej zóne nemocnice alebo polikliniky. Dokument stanovuje, aké vyšetrenia treba vykonať počas hospitalizácie a aký bude manažment pacienta.

Jednotlivé úkony sú koncipované v stromovej štruktúre a formou odpovedí áno/nie vedú lekára celým procesom. Klinický protokol uľahčí lekárom čo najrýchlejšie urobiť základnú diagnostiku, selekciu pacientov a identifikáciu rizikových osôb, ktorým hrozí ťažký priebeh ochorenia.

V protokole tiež sieť uviedla možnosti liečby, ktoré považuje v danej chvíli za dobré a dostupné. Ak v prípade nových poznatkov alebo zmeny národného štandardu dôjde k zmene, vie protokol promptne upraviť, keďže je stručný a jasne štruktúrovaný. Taktiež personál si zmeny vie rýchlejšie osvojiť a použiť v praxi.

Autormi klinického protokolu sú hlavní medicínski odborníci siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare

Spracovanie dokumentu trvalo iba tri pracovné dni, čo svedčí o ich vysokom nasadení.

Autori klinického protokolu:

  • MUDr. Marek Pytliak, hlavný lekár pre internú medicínu
  • MUDr. Štefan Zamba, primár infektologického oddelenia michalovskej nemocnice
  • MUDr. Boris Mavrodiev, hlavný lekár pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu
  • MUDr. Iveta Petrašovičová, hlavná lekárka pre rádiológiu
  • Doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, klinická farmakologička
  • PhDr. Tatiana Kosťová, manažérka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Prijatie protokolu je dôležité aj preto, že v súvislosti s koronavírusom sa objavuje množstvo informácií, ktoré však vzhľadom na krátkosť času od vypuknutia epidémie ešte nie sú vedecky potvrdené. Preto vychádza zo štandardného preventívneho, diagnostického a terapeutického postupu pre COVID-19, ktorý vypracovalo ministerstvo zdravotníctva a ide o jeho transformáciu do interného klinického protokolu prispôsobeného na pomery regionálnych všeobecných nemocníc. Je to živý dokument, ktorý sa v prípade objavenia nových poznatkov bude priebežne aktualizovať.

Odbornej verejnosti je nový klinický protokol spoločne s ďalším setom metodických dokumentov (OOPP manuál, postup OŠE starostlivosti, USG manuál a COVID-19 vstupný filter) dostupný na webovej stránke www.procare.sk/protokol-covid19. Vypočuť si rovnako zdravotníci môžu aj podcast, v rámci ktorého medicínsky riaditeľ siete Róbert Hill vysvetľuje jednotlivé jeho časti, aby si ho zdravotníci lepšie a rýchlejšie dokázali osvojiť.Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 04.06.2020

V nemocniciach Svet zdravia sú už povolené návštevy

V súvislosti s aktuálnou priaznivou epidemiologickou situáciou a na základe rozhodnutia ÚVZ SR sú pri dodržaní zásad v celej sieti nemocníc Svet zdravia návštevy opäť povolené.  

Aktuality 04.06.2020

Návštevy povolené v michalovskej nemocnici

V súvislosti s aktuálnou priaznivou epidemiologickou situáciou a na základe rozhodnutia ÚVZ SR a verejnej vyhlášky OLP/4593/2020 sú pri dodržiavaní zásad v celej nemocnici NÁVŠTEVY POVOLENÉ

Aktuality 03.06.2020

Plienky pre najmenších od Nadácie Križovatka

Aj napriek neľahkej situácii počas aktuálnej pandémie sú ľudia stále ochotní pomáhať. Skutočným príkladom toho je aj nezisková organizácia Nadácia Križovatka.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO