Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Magnetická rezonancia

Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves spustila nové moderné pracovisko magnetickej rezonancie (MR). Pracovisko vykonáva všetky vyšetrenia MR vrátane kontrastných. Výnimkou budú vyšetrenia prsníka a srdca. Hlavné indikácie sú neurologické, ortopedické, chirurgické, traumatologické, onkologické a ostatné. Na pracovisku pracuje denne lekár a 2 rádiologickí technici.
Vyšetrenia magnetickou rezonanciou sú zazmluvnené u všetkých zdravotných poisťovní.
NA VYŠETRENIE SA MOŽNO OBJEDNAŤ

 • osobne s vyplnenou žiadankou (ktorú nájdete v pravej lište na tejto webovej stránke) alebo na pracovisku MR, NsP SNV Jánskeho 1 /suterén/
 • lekár špecialista môže objednať pacienta na vyšetrenie aj telefonicky na čísle: 053/4199400 /interná klapka 400
 • zaslaním vyplnenej žiadanky poštou: MR pracovisko, NsP Spišská Nová Ves, Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves.
 • e-mailom na mr.snv@svetzdravia.com

Pred vyšetrením má klient vyplniť dotazník (môže ho vyplniť aj doma). Bezprostredne pred vyšetrením na pracovisku MR overí s rádiologickým technikom skutočnosti uvedené v dotazníku a následne bude poučený o spôsobe vyšetrenia a podpíše informovaný súhlas s vyšetrením MR 1,5T. K vyšetreniu je potrebné doložiť všetku dostupnú písomnú a obrazovú dokumentáciu, súvisiacu s požadovaným vyšetrením.
Vďaka novému pracovisku sa výrazne rozšíria diagnostické možnosti nemocnice najmä v oblastiach ochorení kĺbov, centrálneho nervového systému, ciev a srdca. Ambíciou nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves je ponúknuť na Slovensku bezkonkurenčne krátke čakacie lehoty, ktoré by sa mali rátať iba na dni.
Hlavnou súčasťou nového pracoviska je špičková 16-kanálová magnetická rezonancia GE Healthcare Optima MR360 Advance.
KĽÚČOVÉ FAKTY O MAGNETICKEJ REZONANCII GE OPTIMA MR360

 • jadro magnetickej rezonancie tvorí magnet, cievky a vyhodnocovacia stanica so softvérom
 • až o 27% vyššie priestorové rozlíšenie a detailnejšie zhodnotenie snímok
 • znížený režim hlučnosti o 10Db bez vplyvu na kvalitu snímok – vyšší komfort pre pacienta
 • Optima MR360 Advance ponúka rad vysoko kvalitných 8/16 kanálových cievok, pomocou ktorých sa bude môcť vyšetrovať celé telo, vrátane mozgu, krčnej chrbtice, ramien, kolien, brucha, panvy, končatín, ciev a srdca. Komplex komfortu pre pacienta a obsluhu dotvára v stole vstavaná cievka, ktorej jednotlivé oblasti za aktivujú po pripojení špecializovanej cievky a to bez potreby polohovania pacienta
 • Optima MR360 Advance systém je doplnený o dvojhlavový injektor pre vykonávanie vyšetrení pod kontrastom (aplikovanie kontrastnej látky)
 • až o 34% zníženie spotreby elektrickej energie oproti iným technológiám, zníženie nárokov spotreby vody pre chladenie
 • hmotnosť samotného magnetu – 5532 kg
 • celková hmotnosť aj elektronickým modulom a pacientskym stolom – 6553 kg

Magnetická rezonancia je súčasťou Rádiologického oddelenia 

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Zuzana Wolfová

  primárka RDG

  Viac...
 • MUDr. Peter Macejko

  lekár

  Viac...
 • Bc. Marián Rosa

  vedúci rádiologický technik

  Viac...
 • Bc. Monika Kačengová

  rádiologický technik

 • Bc. Mária Olekšáková

  rádiologický technik

 • Monika Zempleniová

  rádiologický technik

Na stiahnutie