Magnetická rezonancia

Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves spustila nové moderné pracovisko magnetickej rezonancie (MR). Pracovisko vykonáva všetky vyšetrenia MR vrátane kontrastných. Výnimkou budú vyšetrenia prsníka a srdca. Hlavné indikácie sú neurologické, ortopedické, chirurgické, traumatologické, onkologické a ostatné. Na pracovisku pracuje denne lekár a 2 rádiologickí technici.
Vyšetrenia magnetickou rezonanciou sú zazmluvnené u všetkých zdravotných poisťovní.
NA VYŠETRENIE SA MOŽNO OBJEDNAŤ

 • osobne s vyplnenou žiadankou (ktorú nájdete v pravej lište na tejto webovej stránke) alebo na pracovisku MR, NsP SNV Jánskeho 1 /suterén/
 • lekár špecialista môže objednať pacienta na vyšetrenie aj telefonicky na čísle: 053/4199400 /interná klapka 400
 • zaslaním vyplnenej žiadanky poštou: MR pracovisko, NsP Spišská Nová Ves, Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves.
 • e-mailom na mr.snv@svetzdravia.com

Pred vyšetrením má klient vyplniť dotazník (môže ho vyplniť aj doma). Bezprostredne pred vyšetrením na pracovisku MR overí s rádiologickým technikom skutočnosti uvedené v dotazníku a následne bude poučený o spôsobe vyšetrenia a podpíše informovaný súhlas s vyšetrením MR 1,5T. K vyšetreniu je potrebné doložiť všetku dostupnú písomnú a obrazovú dokumentáciu, súvisiacu s požadovaným vyšetrením.
Vďaka novému pracovisku sa výrazne rozšíria diagnostické možnosti nemocnice najmä v oblastiach ochorení kĺbov, centrálneho nervového systému, ciev a srdca. Ambíciou nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves je ponúknuť na Slovensku bezkonkurenčne krátke čakacie lehoty, ktoré by sa mali rátať iba na dni.
Hlavnou súčasťou nového pracoviska je špičková 16-kanálová magnetická rezonancia GE Healthcare Optima MR360 Advance.
KĽÚČOVÉ FAKTY O MAGNETICKEJ REZONANCII GE OPTIMA MR360

 • jadro magnetickej rezonancie tvorí magnet, cievky a vyhodnocovacia stanica so softvérom
 • až o 27% vyššie priestorové rozlíšenie a detailnejšie zhodnotenie snímok
 • znížený režim hlučnosti o 10Db bez vplyvu na kvalitu snímok – vyšší komfort pre pacienta
 • Optima MR360 Advance ponúka rad vysoko kvalitných 8/16 kanálových cievok, pomocou ktorých sa bude môcť vyšetrovať celé telo, vrátane mozgu, krčnej chrbtice, ramien, kolien, brucha, panvy, končatín, ciev a srdca. Komplex komfortu pre pacienta a obsluhu dotvára v stole vstavaná cievka, ktorej jednotlivé oblasti za aktivujú po pripojení špecializovanej cievky a to bez potreby polohovania pacienta
 • Optima MR360 Advance systém je doplnený o dvojhlavový injektor pre vykonávanie vyšetrení pod kontrastom (aplikovanie kontrastnej látky)
 • až o 34% zníženie spotreby elektrickej energie oproti iným technológiám, zníženie nárokov spotreby vody pre chladenie
 • hmotnosť samotného magnetu – 5532 kg
 • celková hmotnosť aj elektronickým modulom a pacientskym stolom – 6553 kg

Magnetická rezonancia je súčasťou Rádiologického oddelenia 

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Zuzana Wolfová

  primárka RDG

  Viac...
 • MUDr. Peter Macejko

  lekár

  Viac...
 • Bc. Marián Rosa

  vedúci rádiologický technik

  Viac...
 • Bc. Monika Kačengová

  rádiologický technik

 • Bc. Mária Olekšáková

  rádiologický technik

 • Monika Zempleniová

  rádiologický technik

Na stiahnutie