Aktuality, Trebišov    21.10.2021

V trebišovskej nemocnici pomáha pri liečbe pacientov s psychickou poruchou virtuálna realita

Natrhať desať bobúľ, pozbierať drevo do ohniska či sadnúť si na deku a pri padajúcej hviezde z nočnej oblohy si niečo zaželať. Nemocnica Svet zdravia Trebišov v spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia pomáhajú pri liečbe pacientov na psychiatrickom oddelení inovatívnym spôsobom – pomocou interaktívnej virtuálnej reality. Spoločnosť Deutsche Telekom vytvorila pre trebišovskú nemocnicu aplikáciu Cognity Care. Tá oproti iným podobným aplikáciám pacienta vyzýva, aby sa pohyboval v priestore a dáva mu úlohy na interakciu s virtuálnym prostredím. Už úvodné skúsenosti dokazujú priaznivý efekt tejto metódy, ktorou je podporovaná štandardná terapia pacientov, a to najmä v oblasti exekutívnych funkcií. Prostriedky na realizáciu projektu v hodnote 8350 eur získala nemocnica z grantu Nadácie Penta.

Liečba pacientov s psychickými poruchami

„Pacienti s psychickými poruchami si vyžadujú špeciálnu starostlivosť a aj my sa preto snažíme hľadať stále nové prístupy, ako im čo najefektívnejšie pomôcť. Pred dvoma rokmi sme napríklad začali s kanisterapiou a pacienti tak majú možnosť absolvovať svoju terapiu za účasti špeciálne vycvičených psov. Už dlhšie tiež pracujeme s rôznymi formami virtuálnej reality a nová interaktívna aplikácia, ktorá je jedna z prvých podobných na Slovensku, je ďalším krokom, ktorým sa môžeme posunúť vpred a skvalitniť liečbu psychiatrických pacientov,“ povedal Juraj Bazár, riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Trebišov.

„Za posledný rok a pol sa asi každému z nás potvrdilo, že zdravie je prvoradé. V našej spoločnosti je preto jednou z hlavných oblastí, na ktoré sa zameriavame z pohľadu IT, práve oblasť zdravotnej starostlivosti. Aplikácia Cognity Care je toho dôkazom. Verím, že ňou prispejeme k zlepšeniu kognitívnych zručností pacientov, k rozbehu inovácií v tejto sfére, a tiež pomôžeme personálu oddelení psychiatrie v organizácii práce s pacientmi,“ poznamenal Juraj Girman, konateľ spoločnosti Deutsche Telekom IT&Telecommunications Slovakia.

Pacienti v aplikácii často prekonajú samých seba

Novovytvorená aplikácia Cognity Care je na Slovensku unikátna najmä svojou interakciou. Aplikáciu vytvorila spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia v spolupráci s nemocnicou v Trebišove. Medicínsku stránku projektu viedol psychológ Richard Bodnár z psychiatrického oddelenia, ktorý má dlhodobé skúsenosti s využívaním virtuálnej reality pri liečebných postupoch. Po mesiacoch intenzívnej práce sa virtuálna realita v trebišovskej nemocnici začala naplno využívať v apríli tohto roka. Dosiaľ ju vyskúšalo vyše päť desiatok pacientov.

 „Aplikácia je určená najmä pre pacientov s určitými formami depresívnych syndrómov, u ktorých je jeden z dôležitých symptómov znížené sebavedomie, a tak aj často pocit, že nič nezvládnu. Mnohokrát im preto dokonca chýba motivácia ráno vstať z postele. Zistili sme však, že pri plnení úloh vo virtuálnej realite sa u vybraných vhodných pacientov zlepšujú ich exekutívne funkcie, čiže plánovanie ako vykonať úlohu, kedy ju vykonať a ako úspešne prejsť do ďalšej úlohy,“ vysvetľuje psychológ Richard Bodnár z trebišovskej nemocnice.

Virtuálna realita ako tréning fyzických aktivít pacientov

Virtuálna realita vtiahne pacienta do nového, upokojujúceho prostredia a nechá ho vykonávať rôzne aktivity trénujúce jeho myseľ. Pacient sa najprv prostredníctvom tutoriálu zoznámi s virtuálnou realitou. Následne v prostredí zobrazenom ako park vykonáva jednotlivé úlohy. Prvou inštrukciu, ktorú pacient dostane, je pozbierať päť kusov dreva a hodiť ich do ohniska. Ďalej si vezme košík, nazbiera sedem jedlých húb, ktoré rozlíši od nejedlých. V tretej úlohe stavia vežičku z kameňov, pričom kamene musí zoradiť podľa veľkosti. Kontrolnou úlohou je nazbierať desať kusov bobúľ. Nakoniec sa celé prostredie zotmie a pred pacientom sa objaví deka, na ktorej sleduje nočnú oblohu s padajúcou hviezdou. Jeho poslednou úlohou je vysloviť svoje želanie. Všetko pacient v priebehu hospitalizácie zopakuje štyrikrát, aby vznikol efekt učenia.

Liečba depresívnych stavov

„Keďže u pacientov trpiacich depresiou je ťažšie začleniť sa do skupiny a stagnuje tiež komunikácia na individuálnych pohovoroch, táto aplikácia môže predstavovať prínos v podpore liečby. Keď pacientovi ukážem, ako zvládol vykonať jednotlivé úlohy a ako napreduje, a zároveň aj on nadobudne pocit, že to zvládol, jeho mozog sa učí. Tento princíp edukácie je veľmi dôležitý, pretože pacient sa naučí, že niečo zvládol a je lepšie pripravený postupovať ďalej, či už v rámci terapií alebo v bežnom živote,“ podotýka autor projektu.

Pacient s depresívnou poruchou si teda plnením úloh zvyšuje svoje sebavedomie a sebarealizáciou často prekonáva sám seba. Začína dôverovať svojim schopnostiam a osvojuje si princíp učenia, čím sa lepšie pripravuje na nasledujúce terapie. Ďalšími pozitívami u veľkej skupiny pacientov môžu byť zmiernenie úzkostí, odbúravanie negatívnych myšlienok či lepšia spolupráca s terapeutom. Tento podporný prostriedok terapie môže byť vhodný pre veľkú skupinu pacientov, ktorí trpia depresívnymi poruchami, úzkosťami, poruchami sústredenia alebo nedôverujú vlastným schopnostiam. Využívanie tejto formy navyše pomáha s tréningom relaxačných techník, odbúravaním negatívnych myšlienok a podporuje fyzickú aktivitu pacientov.

„Pri práci s aplikáciou je potrebné postupovať pomaly. A hoci pôsobí veľmi jednoducho, predstavuje istý základný kameň, na ktorom vieme ďalej stavať. Následne môžeme do aplikácie pridávať ďalšie úlohy a zvyšovať úroveň ich obtiažnosti. V budúcnosti sa plánujeme zamerať aj na diagnostiku pomocou virtuálnej reality,“ dodal Bodnár.  

Unikátny prístup k liečbe duševných chorôb

Aplikáciu v spolupráci s tímom trebišovskej nemocnice vytvoril Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Ako najväčšia IT firma v Košiciach sa dlhodobo snaží umožňovať zamestnancom a komunite realizovať inovácie, experimentovať na nových technológiách a v neposlednom rade pomáhať spoločnosti a nášmu regiónu. Práve preto vznikol unikátny Research & Development tím v Košiciach, ktorý sa venuje výskumu a vývoju nových produktov, ktoré ponúka na lokálny trh, ale aj v rámci Corporate Social Responsibility (CSR). Vytvára spolupráce s univerzitami, nemocnicami aj širokým spektrom slovenských inštitúcií a sociálnych skupín.

„Sme veľmi radi, že sme ako prví na Slovensku boli schopní vytvoriť unikátne riešenie, ktoré nielen podporuje moderný trend liečby duševných porúch, ale zároveň spríjemňuje pobyt pacientov na psychiatrických oddeleniach a v psychiatrických stacionároch. Pomocou R&D sa snažíme priniesť technológie na miesta, ktoré ostávajú zabudnuté, ale potrebujú našu pomoc aj prostredníctvom aplikovania nových technológií,“ dodala Veronika Hudzíková, autorka a developerka aplikácie Cognity Care.

„Jednou z hlavných priorít celej siete nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Veľmi oceňujeme množstvo aktivít a iniciatív, ktoré v tejto oblasti sieť  postupne zavádza a je tak vzorom aj pre ostatné nemocnice. Zároveň si však uvedomujeme, že kvalitná zdravotná starostlivosť je aj výsledkom snahy a profesionality každého jedného zamestnanca siete. Rozhodli sme sa preto podporiť takéto individuálne iniciatívy zamestnancov a prostredníctvom Nadácie Penta vyhlásili Inovačný grant na podporu vývoja, výskumu a inovačných nápadov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Projekt Cognity Care v trebišovskej nemocnici je prvou lastovičkou, ktorá vzišla z inovačného grantu Nadácie Penta a ktorý ešte viac zvýraznil naše úsilie zlepšovať slovenské zdravotníctvo a posúvať ho vpred,“ hovorí Lenka Vargová, správkyňa Nadácie Penta.

Podpora projektu vitruálnej reality

Celý projekt podporila aj viceprezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, Dagmar Breznoščáková. Experti sa kedysi obávali, že virtuálna realita vysoko pravdepodobne poškodí mozog. Podľa jej slov sa však dnes ukazuje, že môže pomôcť našej šedej hmote. Nová vlna psychologického výskumu je priekopníkom virtuálnej reality v diagnostikovaní a liečbe patologických stavov od sociálnej úzkosti cez chronickú bolesť až po Alzheimerovu chorobu. Mnohé z týchto riešení sa ešte stále testujú v laboratórnych podmienkach, niektoré sa však postupne dostávajú do zdravotníckej praxe.

„Ukážkovým príkladom benefitu virtuálnej reality, ktorá dokáže vytvoriť bezpečné a kontrolované prostredie je napr. „expozícia“, pričom sa zdá, že je to bezpečnejšia, rýchlejšia a menej nákladná možnosť liečby. Pacienti s určitými druhmi ťažkostí v terapii VR môžu robiť veci, ktoré by v skutočnom svete robiť nemohli (napr. pri akrofóbii – môžu si vyskúšať skok z akejkoľvek výšky),“ pokračuje Dagmar Breznoščáková, viceprezidentka SPsS SLS.

V závere uviedla, že aj keď môže chvíľu trvať, kým sa virtuálna realita stane skutočným „konkurentom“ alebo partnerom tradičných diagnostických techník či „pohovky príslovečného terapeuta“, určite bude zohrávať stále dôležitejšiu úlohu v liečbe a diagnostike duševných a mozgových porúch.

„Ako každá nová technológia, aj VR v diagnostike či liečbe duševných a mozgových porúch môže byť niekým zaznávaná, iní do nej vkladajú obrovské nádeje. Len čas potvrdí túto snahu. Faktom ale ostáva, že VR tu je a vysoko pravdepodobne bude snáď aj ďalej v rukách odborníkov napredovať s cieľom pomôcť pacientom, na čo sa mnohí už teraz tešíme,“ dodáva viceprezidentka Breznoščáková.

Niekoľko faktov o liečebnej aplikácii Cognity Care:

  • je vyvinutá pre virtuálnu realitu Oculus Quest
  • je určená ako doplnok liečby pre pacientov s duševnou poruchou
  • aplikáciu si už vyskúšalo vyše 50 pacientov, so subjektívne aj objektívne priaznivým efektom u väčšiny z nich
  • úlohou je tréning a zlepšovanie kognitívnych a plánovacích funkcií
  • princíp aktívneho zapájania pacientov s vhodným typom diagnóz má pozitívny dopad na terapeutické výsledky

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 10.08.2022

Sieť polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia sa rozširuje o špecializované pracovisko Sportclinic

V sieti polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia pribudlo nové pracovisko. Najnovším členom sa stala bratislavská športová klinika Sportclinic, ktorá sa venuje nielen vrcholovým, ale už aj rekreačným športovcom. V rámci polikliník ProCare ide o 14. pracovisko siete.

Aktuality 10.08.2022

Vo svidníckej a stropkovskej nemocnici vyrobili dobrovoľníci pre pacientov vejáre

Pacienti vo svidníckej a stropkovskej nemocnici dostali vlastnoručne vyrobené vejáre. Vytvorili ich pre nich dobrovoľníci nemocničného projektu Krajší deň, aby najmä starším pacientom spríjemnili horúce letné dni. Dobrovoľníci pre pacientov vyrobili až päť desiatok vejárov.

Aktuality 08.08.2022

Piknik v tráve s laktačnou poradkyňou v galantskej nemocnici

Pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia, sa galantská nemocnica rozhodla uskutočniť 1. 8. piknik mamičiek a budúcich mamičiek s laktačnými poradkyňami, ktoré pracujú v nemocnici.

Odoberajte novinky e-mailom

(Required)
 

PROCARE TeleCare

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO