Zuzana Tompošová

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Rožňava sestra

Profil

Na oddelení gynekológia a pôrodníctvo pracuje  od roku 1986. Štúdium ukončila na strednej zdravotníckej škole v roku 1989 v odbore zdravotná sestra a v roku 1992 v odbore ženská sestra. Má odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v oblastiach intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve a psychofyzická príprava na pôrod.