Zuzana Simonová

Jednodňová zdravotná starostlivosť ProCare Košice, ProCare KVP Košice sestra

Kontakt

zuzana.simonova@svetzdravia.com

V rokoch 1987-1991 absolvovala SZŠ v Rožňave, ktoré ukončila ako všeobecná sestra. Potom v rokoch 1992-2000 pracovala v FNLP Rastislavova ako sestra pri lôžku. Ďalší rok pracovala v IKEM, Praha ako sestra pri lôžku, odkiaľ sa v roku 2002 späť vrátila do FNLP, Rastislavova Košice na OAIM. Ako anestézna sestra pracuje od roku 2014 v ProCare Košice na JZS.