Zimanová Zdenka

Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom sestra

Kontakt

zdenka.zimanova@svetzdravia.com

Profil

Strednú zdravotnícku školu vo Zvolene ukončila v roku 1983. Na HTO Nemocnice v Žiari nad Hronom pracuje od roku 1997. Vykonáva prácu zdravotnej sestry na hematologickej ambulancii a odberovej sestry u darcov krvi.