Vaššová Mária

Neurologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou sestra

Kontakt

maria.vassova@svetzdravia.com

Profil

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Humennom v roku 1982 nastúpila do nemocnice vo Vranove nad Topľou. Na chirurgickom oddelení, neskôr chirurgickej JIS pracovala 10 rokov. Od roku 1992 pracuje v neurologickej príjmovej a neurofyziologickej ambulancii, kde okrem štandardnej práce vykonáva vyšetrenia EEG, EMG a EP.