Vargová Andrea

Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Kontakt

andrea.vargova@svetzdravia.com