Uzorašová Katarína

Urgentný príjem, Nemocnica Vranov nad Topľou sestra

Kontakt

katarina.uzorasova@svetzdravia.com

Profil

Odborné vzdelanie:  1994 – 1998 Stredná zdravotnícka škola Michalovce,  Odbor: všeobecná sestra

2002-2005 Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove, Odbor :

Ošetrovateľstvo , akademický titul: Bc.

2007 – 2009 UPJŠ Košice Lekárska fakulta, Odbor : Ošetrovateľstvo , akade-

mický titul: Mgr.

2009- 2011 UPJŠ Košice Lekárska fakulta, Odbor : Ošetrovateľstvo , akade-

mický titul: PhDr.

2016 – 2018  UPJŠ Košice Lekárska fakulta

Špecializačný odbor: Anestéziológia a intenzívna starostlivosť

 

Priebeh zamestnania :

1998 -1999 – NsP vo Vranove, chirurgické odd. – sestra pri lôžku

2000 – 2002 – Súkromná chirurgická amb.VT – sestra na amb.

2005-2011 – UNLP KE, I.klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny – sestra pri lôžku

2011 – vranovská nemocnica , pracovne zaradenie – sestra – OAIM, Urgentný príjem