Urgelová Soňa

Onkochirurgické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty vrchná sestra