Urbančíková Žaneta

OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Rožňava vedúca sestra

Kontakt

zaneta.urbancikova@svetzdravia.com