Tetyana Levchak

Neurologické oddelenie, Nemocnica Topoľčany lekár

Kontakt

tetyana.levchak@svetzdravia.com

Profil

V roku 2001 ukončila štúdium na Užhorodskej národnej univerzite, od r. 2009 pracovala v nemocnice Stará Ľubovňa na neurologickom odd., v r. 2016 – atestácia v odbore neurológia SZU Bratislava

Od 7/2018 pracuje na neurologickom oddelení Topoľčany