Silvia Farkašová

Ortopedické oddelenie, Nemocnica Topoľčany sestra

Kontakt

silvia.farkasova@svetzdravia.com

Profil

Zdravotnícku školu v Topoľčanoch ukončila v roku 1991 a absolvovala tiež špecializačné štúdium v Bratislave. V topoľčianskej nemocnici začala pracovať v roku 1991 najskôr na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení, neskôr na očnom a v súčasnosti pôsobí ako zástupca vedúcej sestry na ortopedickom oddelení.