Shpilka Vasyl

OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Spišská Nová Ves zástupca primára

Kontakt

vasyl.shpilka@svetzdravia.com