Šávoltová Anna

Onkochirurgické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty sanitárka