Sabová Mária

Neurologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou sestra

Kontakt

maria.sabova@svetzdravia.com

Profil

V roku 1982 po skončení Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach začala pracovať v nemocnici Trebišov na anestéziologickom oddelení. Od roku 1987 pracovala v ORL ambulancii v nemocnici Vranov nad Topľou, od roku 1996 je sestrou v neurologickej príjmovej a neurofyziologickej ambulancii, kde okrem štandardnej práce vykonáva vyšetrenia EEG, EMG ,EP a VNG. V roku 2009 absolvovala špecializačné štúdium v ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného lekárstva.