Rošková Margita

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota manažérka dennej zmeny

Kontakt

margita.roskova@svetzdravia.com

Profil

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v roku 1989 pracovala ako sestra  v chirurgických odboroch. V odbore psychiatria pracuje 6 rokov, od roku 2018 pracuje ako Manažérka dennej zmeny na psychiatrickom oddelení. Strednú zdravotnícku školu ukončila v r. 1989 v Dolnom Kubíne. Je členkou SKSaPA a Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.