Prof. MUDr. Hrušovský Štefan, CSc., Dr. SVS.

Hepatobiliárne centrum, Nemocnica Michalovce primár

Kontakt

stefan.hrusovsky@svetzdravia.com

Profil

Od roku 2018 pracuje ako vedúci lekár novozaloženého Hepatobiliárneho centra v nemocnici novej generácie Svet zdravia Michalovce.

Vzdelanie

 • Doktorát medicíny na LFUK v Bratislave

Postgraduálne štúdium:

Vedecké diplomy:

 • Diplom prehĺbeného štúdia (D.E.A.) FMPh Besançon, Francúzsko (1992)
 • Diplom kandidát vied (CSc.) v LFUK v Bratislave (1995)
 • Doktorát biologických a lekárskych vied (Docteur en Sciences de la Vie et de la Santé) FMPh v Besançone, Francúzsko (1995)

Špecializácie:

 • Špecializácia vo vnútornom lekárstve I. stupňa na ILF v Bratislave (1984)
 • Špecializácia vo vnútornom lekárstve II. stupňa na ILF v Bratislave (1990)
 • Špecializácia v hepatológii a gastroenterológii (D. I. S.) Faculté de Médecine et de Pharmacie, Besançon, Francúzsko (1993)
 • Špecializácia v gastroenterológii na IVZ v Bratislave (1997).
 • Špecializácia v hepatológii na SPAM v Bratislave (1999).
 • Špecializácia vo všeobecnom lekárstve na SZU v Bratislave (2007).
 • Špecializácia v odbore manažment a financovanie zdravotníctva na SZU v Bratislave (2017)

Študijné pobyty:

Francúzsko, Vietnam

Vedecko-pedagogické tituly:

 • Docent pre laboratórne vyšetrovacie metódy, Trnavská univerzita (1999)
 • Docent vnútorného lekárstva, Masarykova univerzita v Brne, ČR (2002)
 • Mimoriadny profesor Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava (2006)
 • Profesor verejného zdravotníctva, Trnavská univerzita (2008)

Odborná prax

1979 – 1993       Sekundárny lekár, internista.
1989 – 1996       Internista, gastroenterológ, hepatológ, pracovník Univerzitného hospitalizačné-ho centra v Besançone (Centre Hospitalier Universitaire, Besançon), Francúz-sko.
1996 – 2017       Asistent, mimoriadny profesor, profesor, pracovník Slovenskej zdravotníckej univerzity (predtým pod názvom IVZ/SPAM) v Bratislave.
Od 2017              Hepatológ, Centrum mikroinvazívnej chirurgie a hepatológie, TOMM, spol. s r. o.
Od 2017             Gastroenterológ, Gastroscopy Care, spol. s r. o.
Od 2018             Internista, hepatológ, gastroenterológ, vedúci Hepatobiliárneho centra, Nemocnica Svet zdravia, Michalovce

Ďalšie odborné aktivity:

 • Hlavný odborník MZ SZ pre odbor hepatológia 1999 – 2018
 • Člen Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti 200 7- 2016
 • Člen Výboru Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS od r. 1997, viceprezident 2015 – 2018
 • Zástupca šéfredaktora: Lekársky obzor 2008-2018 (odborný redaktor 1999-2008)
 • Člen redakčnej rady: Interná medicína s prílohou Všeobecné lekárstvo od 2003
 • Člen redakčnej rady: Monitor medicíny od 2010
 • Člen redakčnej rady: Zdravotníctvo a sociálna práca od 2017

Organizácia vedecko-odborných konferencií

 • Monotématický hepatologický deň (každoročne od 2004) – hlavný organizátor
 • Dieškov deň (2014, 2015, 2016) – hlavný organizátor
 • Preventívna medicína (2016, 2017, 2018) – spoluorganizátor
 • Spoluorganizátor ďalších konferencií – Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská lekárska komora

Ocenenia

 • Cena Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS za najlepšiu publikáciu roka 2003
 • Cena Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu roka 2006
 • Dérerova cena r. 2008
 • Prémia Literárneho fondu (HRUŠOVSKÝ, Š. a kol.: Internistická propedeutika, Herba 2013, 800 s.)