Pódová Zuzana

Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Kontakt

zuzana.podova@svetzdravia.com