Podolák Nataliia

Interné oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

Kontakt

nataliia.podolak@svetzdravia.com