Plichta Tomáš

Rádiologické oddelenie, Železničná nemocnica Košice vedúci rádiologický technik

Kontakt

055 / 229 5725

tomas.plichta@svetzdravia.com