PhDr. Sedlárová Zuzana

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Topoľčany vedúca sestra

Kontakt

038/ 5351 444

zuzana.sedlarova@svetzdravia.com

Profil

Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2015 získala titul PhDr. v odbore ošetrovateľstvo a v roku 2017 absolvovala tiež špecializačné štúdium z chirurgie. Na chirurgickom oddelení v Topoľčanoch pôsobí už siedmy rok. Pôsobí ako vedúca sestra na chirurgickom odd.