PhDr. Rybárová Daniela, PhD.

OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúca sestra

Kontakt

daniela.rybarova@svetzdravia.com