PhDr. Mária Mihalová

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota psychológ

Kontakt

maria.mihalova2@svetzdravia.com

Profil

Študovala na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Štúdium ukončila v roku 2012. Rigoróznu skúšku v odbore psychológia vykonala v roku 2015. V roku 2017 ukončila špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia. Aktuálne je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v kognitívne behaviorálnej psychoterapii. Na psychiatrickom oddelení pracuje od roku 2013, venuje sa najmä skupinovej terapeutickej práci so závislými, individuálnej terapii a pychodiagnostike.