PhDr. Marcela Vranová

OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúca sestra

Kontakt

marcela.vranova@svetzdravia.com