PhDr. Fungáčová Anna

Neurologické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom vedúca sestra

Profil

Po ukončení štúdia na SZŠ Martin sa zamestnala v Nemocnici s Poliklinikou Handlová o období od 1989 do 2007. Prvá svoje skúsenosti nadobudla ako  zdravotná sestra pri lôžku na internom oddelení. V uvedenom zariadení vykonávala aj rôzne iné pracovné pozície: 3 roky ako vedúca sestra interného oddelenia a 2 roky ako vedúca sestra Špeciálneho rehabilitačného zariadenia.

Od roku 2008 je vedúcou neurologického oddelenia vo Všeobecnej nemocnici Žiar nad Hronom až doposiaľ. V súčasnej nemocnici pôsobila v rokoch 2016-2018 aj ako vedúca sestra Interného oddelenia. Odbor neurológia jej učaril až natoľko, že v rokoch 2017 až 2018 bola hlavnou sestrou pre ošetrovateľskú starostlivosť o odbore neurológia vo SZ. Svoje štúdium ukončila získaním špecializácie v odboroch vnútorného lekárstva v roku 2008  a rigoróznou prácou v roku 2012 na SZU Bratislava..