PhDr. Fungáčová Anna

Neurologické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom vedúca sestra