PhDr. Eva Hulová

Centrálne operačné sály, Nemocnica Topoľčany vedúca sestra

Kontakt

+421901 795 059

eva.hulova@svetzdravia.com