PhDr. Anna Kocsisová, MPH

Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota vedúca sestra

Kontakt

anna.kocsisova@svetzdravia.com

Profil

Na pozícii vedúca sestra oddelenia radiačnej a klinickej onkológie v Nemocnici Rimavská Sobota pracuje od roku 2021. Ošetrovateľskú prax začala v roku 1996 na oddelení klinickej onkológie vo FNsP Žilina ako sestra pri lôžku. Od roku 2007 pôsobila ako manažérka dennej zmeny a zároveň pracovala ako sestra klinických štúdií.

Magisterské štúdium ukončila v roku 2007 na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. V tomto období zároveň absolvovala špecializačne štúdium na SZU v Bratislave, ktoré ukončila v roku 2004 – Ošetrovateľská starostlivosť v onkológií. Zároveň študovala na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku, kde v roku 2008 ukončila doplnkové pedagogické štúdium. V roku 2017 rigoróznou skúškou úspešne ukončila štúdium na SZU v Bratislave – PhDr. V rokoch 2017 – 2020  absolvovala špecializačný program odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve – Master of Public Health – MPH na SZU v Bratislave. Od roku 2013 pracuje ako vedúca sestra v ONKOMEDE Žilina. Počas svojej praxe sa venuje publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti.