Pazderáková Mária

Pracovná zdravotná služba, Železničná nemocnica Košice referent

Kontakt

055/229 5805

maria.pazderakova@svetzdravia.com