Pavlína Ďuricová

Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Kontakt

pavlina.duricova@svetzdravia.com