Panová Ľudmila

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Svidník sestra

Kontakt

ludmila.panova@svetzdravia.com

Profil

Ukončila Strednú zdravotnícku školu Prešov v odbore všeobecná sestra v roku 1991. Pomaturitné špecializačné štúdium v odbore OAIM ukončila v roku 2000 a od roku 1991 začala pracovať ako sestra OAIM v Nemocnici Svidník. Ako manažérka dennej zmeny na OAIM pracuje od roku 2021.