Zoznam lekárov ProCare

V poliklinikách ProCare poskytujeme vďaka našim špičkovým lekárom a sestrám odbornú zdravotnú starostlivosť vo všetkých špecializáciách.

Margita Móreová
Psychiatrická ambulancia, Nemocnica Trebišov sestra

Mgr. Lenka Bačová
Traumatologická ambulancia, Nemocnica Trebišov sestra

MUDr. Monika Tkáčová
Interná predoperačná ambulancia, Nemocnica Trebišov lekár

Mgr. Daniela Mantičová
Predanestéziologická ambulancia, Nemocnica Trebišov sestra

PhDr. Monika Treľová
Predanestéziologická ambulancia, Nemocnica Trebišov sestra

Mgr. Daniela Mantičová
Ambulancia pracovného lekárstva, Nemocnica Trebišov sestra

Mgr. Daniela Mantičová
Algeziologická ambulancia, Nemocnica Trebišov sestra

MUDr. Mgr. Paľúch Štefan
Ambulancia v odbore anesteziológia a intenzívna medicína, Nemocnica Žiar nad Hronom primár

MUDr. Drahovzal Oldřich
Ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo, Nemocnica Žiar nad Hronom primár

MUDr. Miklušová Veronika
Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné

MUDr. Edita Strišovská
Neurologická ambulancia, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Dominika Manková
Rádiodiagnostické a CT oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár