Zoznam lekárov ProCare

V poliklinikách ProCare poskytujeme vďaka našim špičkovým lekárom a sestrám odbornú zdravotnú starostlivosť vo všetkých špecializáciách.

MUDr. Jochmanová Simona
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Derďáková Mária
Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Čornaničová Andrea
Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Marčišinová Monika
OAIM - oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Humenné lekár

Mgr. Porhinčáková Marcela
Všeobecná ambulantná starostlivosť – Gynekologická ambulancia Trebišov, Nemocnica Trebišov sestra

MUDr. Štvanová Katarína
Všeobecná ambulantná starostlivosť – Gynekologická ambulancia Trebišov, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Mišlai Pásztor Veronika
Všeobecná ambulantná starostlivosť – Gynekologická ambulancia Trebišov, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Miheli Draľová Marta
Všeobecná ambulantná starostlivosť – Gynekologická ambulancia Trebišov, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Bindasová Soňa
Všeobecná ambulantná starostlivosť – Gynekologická ambulancia Trebišov, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Ždij Lukáš
Všeobecná ambulantná starostlivosť – Gynekologická ambulancia Trebišov, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Szilagyi Oto
Všeobecná ambulantná starostlivosť – Gynekologická ambulancia Trebišov, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Ivana Vymazalová
Stomatologická ambulancia, ProCare Betliarska