Zoznam lekárov ProCare

V poliklinikách ProCare poskytujeme vďaka našim špičkovým lekárom a sestrám odbornú zdravotnú starostlivosť vo všetkých špecializáciách.

MUDr. Jozef Šóth, CSc.
Neurologická ambulancia, ProCare Central Neurológ

úkony: EMG vyšetrenie, evokované potenciály, neurologické vyšetrenie

MUDr. Dávid Martinický,PhD.
Gynekologická ambulancia, ProCare Central Gynekológ

úkony: biometria, diagnostická hysteroskopia, diagnostické vyšetrenie, excíze z vulvy, kontrolné vyšetrenie, kyretáž, onkocytológia z kŕčka maternice, palpačné vyšetrenie prsníkov a regionálnych lymfatických uzlín, panvy, tehotenská poradňa, ultrazvukový folikulometrický monitoring, USG prietokov placenty, USG v tehotenstve, vstupné vyšetrenie, vyhotovenie snímky plodu, zavedenie a vybratie implantátov v ruke, zavedenie a vybratie vnútromaternicového telieska, ZPP

MUDr. Tomáš Alföldy
Dermatologická ambulancia, ProCare Central Dermatológ

úkony: dermatologické vyšetrenie, dusíkom, ošetrenie elektrickou ihlou

MUDr. Monika Karlíková
Interná ambulancia, ProCare Central Internista

úkony: diagnostické, EKG 12 zvodové, interné predoperačné vyšetrenie, kontrolné vyšetrenie, konzultácia, TK Holter 24 hodinové, vstupné

MUDr. Zora Jelínková
Diabetologická ambulancia, ProCare Central Diabetológ

úkony: diagnostika a liečba pacientov s diabetes mellitus 1. a 2. typu

MUDr. Juraj Babušík, PhD.
Kardiologická ambulancia, ProCare Central Kardiológ

úkony: echokardiografické vyšetrenie, EKG Holter, ergometria, TK Holter

MUDr. Andrea Harenčárová
Detská kardiológia, ProCare Central Detský kardiológ

úkony: echokardiografické vyšetrenie, kardiologické vyšetrenie u detí

MUDr. Ľubomíra Javorčíková
Angiologická ambulancia, ProCare Central Angiológ

úkony: doppler vyšetrenie žíl, komplexné angiologické vyšetrenie, vyšetrenie kontinuálnym dopplerom, zhotovenie a popis EKG

MUDr. Michal Mrocek
Pneumologická ambulancia, ProCare Central Pneumológ

úkony: pneumologické vyšetrenie

MUDr. Zuzana Pospíšilová
ORL ambulancia, ProCare Central Otorinolaryngológ

úkony: kompletné ORL vyšetrenie

MUDr. Mariana Domonkošová
ORL ambulancia, ProCare Central Otorinolaryngológ

úkony: audiometria, fibroskopia nosných mandlí, kompletné ORL vyšetrenie, tympanometria

MUDr. Zuzana Linkayová
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, ProCare Central Všeobecný lekár pre deti a dorast

úkony: CRP z prsta, diagnostické, EKG 12 zvodové s popisom kľudové, kontrolné vyšetrenie, konzultácia, preventívne prehliadky, stanovenie hladiny glukózy glukomerom, vstupné