Zoznam lekárov ProCare

V poliklinikách ProCare poskytujeme vďaka našim špičkovým lekárom a sestrám odbornú zdravotnú starostlivosť vo všetkých špecializáciách.

MUDr. Ľubica Krekáňová
Všeobecná ambulancia pre dospelých, ProCare Central lekár

MUDr. Eva Belánová
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, ProCare Central lekár

MUDr. Zuzana Čajka
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, ProCare Central Všeobecný lekár pre deti a dorast

MUDr. Peter Štuller
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, ProCare Central Všeobecný lekár pre deti a dorast

MUDr. Katarína Klímová
Rádiologická ambulancia, ProCare Central Radiológ

MUDr. Slavomíra Hercová
Oftalmologická ambulancia, ProCare Central Oftalmológ

MUDr. Miroslava Bondrová
Neurologická ambulancia, ProCare Central Neurológ

úkony: EMG

MUDr. Jana Görcsová
Všeobecná ambulancia pre deti, ProCare Medissimo Lekár

MUDr. Katarína Ceconíková
Všeobecná ambulancia pre deti, ProCare Medissimo Lekár

Darina Gimerová
Pracovná zdravotná služba, ProCare Prešov sestra

Helena Vavreková
Pracovná zdravotná služba, ProCare Prešov sestra

MUDr. Viera Lazorová
Pracovná zdravotná služba, ProCare Prešov lekár