Zoznam lekárov ProCare

V poliklinikách ProCare poskytujeme vďaka našim špičkovým lekárom a sestrám odbornú zdravotnú starostlivosť vo všetkých špecializáciách.

MUDr. Peter Šoltés
Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Martina Kičinková
Rádiologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

Judita Gregor Szekeresová
Ambulancia klinickej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Pavlína Ďuricová
Ambulancia klinickej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Martina Gregorčoková
Ambulancia klinickej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Judita Gregor Szekeresová
Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

MUDr. Lineková Ľudmila
Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

MUDr. Nováková Veronika
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Peter Debnár
Všeobecná ambulancia pre dospelých, ProCare Betliarska Všeobecný lekár

Bc. Jana Vargová
POKO ambulancia (poliklinické oddelenie klinickej onkológie), Nemocnica Trebišov sestra

Mgr. Lenka Tačárová
Ambulancia pracovného lekárstva, Nemocnica Trebišov sestra

PhDr. Monika Treľová
Algeziologická ambulancia, Nemocnica Trebišov sestra