Olos Yosyp

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár