Neupauerová Beáta

Chirurgická príjmová ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra

Kontakt

beata.neupauerova@svetzdravia.com