Némethová Zuzana

Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sanitár