Mykhailo Hulo

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár Chirurg