MUDr. Zuzana Matisková

Neurologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Profil

V roku 2016 ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2017 pracuje na Neurologickom oddelení Vranovskej nemocnice ako sekundárny lekár.