MUDr. Žondová Lenka

Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

lenka.cajkova@svetzdravia.com

Profil

Od roku 2012 pracuje na oddelení vnútorného lekárstva v Spišskej Novej Vsi ako sekundárny lekár, zaradená v odbore vnútorného lekárstva. Štúdium ukončila na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v tom istom roku.