MUDr. Žiláková Zora

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Kontakt

zora.zilakova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium medicíny ukončila na JLF UK v Martine v roku 2007 odbor všeobecné lekárstvo. Lekársku prax začala v júli 2007 na OAIM v NsP Lučenec.

Od mája 2011 pôsobí vo Svete zdravia, a.s., Všeobecnej nemocnici Žiar nad Hronom ako sekundárny lekár OAIM.